We maken plannen om watergang De Stouwe opnieuw in te richten. Dit doen we om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk dat de nieuwe inrichting aansluit bij een goede water aan- en afvoer voor landbouw en natuur. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.

Waar?

Watergang De Stouwe ligt tussen Oudleusen en Ommen en loopt door de uiterwaard van de Vecht en mondt daarin uit. De lengte van de watergang is ruim vier kilometer (zie digitale kaart).

Wat doen we?

Samen met inwoners, grondeigenaren en andere bedrijven maken we plannen voor:

  • Het aanleggen van drie kilometer natuurlijke oevers. Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, wat goed is voor flora en fauna. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking en dragen bij aan een betere waterkwaliteit.
  • Het aanleggen van een vispassage bij gemaal De Stouwe. Zo kunnen vissen langs het gemaal en de aanwezige stuw zwemmen. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand.
  • Verder hebben we onderzocht op welke plekken we eventuele aanpassingen moeten doen aan De Stouwe. Denk hierbij aan oeverbescherming (beschoeiing).
  • Ook gaan we voor De Stouwe een passend onderhoudsplan maken (denk aan maaien en baggeren). Zo kunnen we een zo goede waterkwaliteit combineren met een optimale water aan- en afvoer voor landbouw en natuur en zorgen we voor een toekomstbestendig watergang.

Wanneer

De komende tijd worden de conceptplannen verder uitwerken. In de zomer van 2024 leggen we één conceptplan (het voorkeursalternatief) voor aan ons bestuur. Daarna werken we dat plan verder uit. Naar verwachting gaat eind 2025 de schop in de grond.

Met wie?

In dit project werken we samen met inwoners, grondeigenaren en andere belangenorganisaties.

Meer weten?

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Paul Penning.

Sloot De Stouwe tussen Oudleusen en Ommen met bomen en een weg aan de zijkant