We maken plannen om watergang De Stouwe tussen Oudleusen en Ommen opnieuw in te richten zodat het voldoet aan Europese en landelijke regelgeving. We streven naar een klimaatbestendige inrichting voor onder andere de landbouw en natuur. Zo zijn we straks beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.

Waar?

Watergang De Stouwe ligt tussen Oudleusen en Ommen en loopt door de uiterwaard van de Vecht en mondt daarin uit. De lengte van de watergang is ruim vier kilometer (zie digitale kaart).

Wat doen we?

Samen met inwoners, grondeigenaren en andere bedrijven maken we plannen voor:

  • Het aanleggen van drie kilometer natuurlijke oevers. Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, wat goed is voor flora en fauna. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. Ze zijn behalve mooi om te zien dus ook goed voor de waterkwaliteit.
  • Het aanleggen van een vispassage bij gemaal De Stouwe. Zo kunnen vissen beter langs het gemaal zwemmen. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand.
  • Verder onderzoeken we op welke plekken we eventuele aanpassingen moeten doen aan De Stouwe. Denk bijvoorbeeld aan oeverbescherming (beschoeiing).
  • Ook gaan we voor De Stouwe een passend onderhoudsplan maken (denk aan maaien en baggeren). Zo zijn we straks beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en zorgen we voor een toekomstbestendig kanaal.

Wanneer

De komende tijd maken we plannen voor de herinrichting van De Stouwe. Dit doen we samen met de omgeving. In de tweede helft van 2024 leggen we een concept plan (het voorkeursalternatief) voor aan ons bestuur. Daarna werken we de plannen verder uit, zodat we in 2026 kunnen beginnen met de uitvoering.

Met wie?

In dit project werken we samen met inwoners, grondeigenaren, ondernemers en andere belangenorganisaties.

Meer weten?

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Paul Penning.

Watergang tussen Oudleusen en Ommen met gras, blauwe lucht en wolken