Het watersysteem in het gebied rondom de Domeinweg in Hoogeveen is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem klimaatbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. 

Waar?

Het projectgebied ‘Domeinweg’ ligt ten noordwesten van Hoogeveen op de flank van de Fluitenberg. In het westen vormt het Echtenerveld de grens en in het noordoosten de Boerveensche Plassen. De A28 doorkruist het projectgebied in verticale richting. 

Wat doen we?

Samen met inwoners en andere partijen hebben wij de afgelopen tijd een ontwerpprojectplan gemaakt. Hierin staat beschreven hoe we het watersysteem toekomstbestendiger willen inrichten. Het gaat dan onder andere over:

 • Het creëren van waterbergingen om wateroverlast of droogte tegen te gaan.
 • Het verbreden van watergangen, zodat het water beter kan doorstromen.
 • Het plaatsen en aanpassen van een aantal stuwen zodat we de doorstroming van het water beter kunnen regelen.
 • Het ophogen van laag liggende percelen om wateroverlast te beperken.
 • Het oplossen van beheer- en onderhoudsknelpunten in het projectgebied, zodat we de watergangen beter kunnen onderhouden.

Bent u benieuwd op welke locaties we deze plannen willen uitvoeren? Bekijk dan onderstaande kaarten.

Beheer, onderhoud en hydrologie Domeinweg

Omliggende plangebieden Domeinweg  

Wanneer?

Het ontwerpprojectplan wordt nu verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Wij nemen indien nodig contact op met de omgeving en grondeigenaren om de plannen verder te bespreken. Naar verwachting kan eind 2024 de schop in de grond.

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

 • Bewoners, agrariërs en omgeving
 • Belangengroepen en bedrijven in de omgeving
 • Drents Landschap
 • Gemeenten Hoogeveen en De Wolden 
 • Provincie Drenthe
 • LTO Noord

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Sjoukje Rikkerink.

Sloot bij Domeinweg in Hoogeveen