Het watersysteem in het gebied rondom de Domeinweg in Hoogeveen is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem klimaatbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. 

Waar?

Het projectgebied ‘Domeinweg’ ligt ten noordwesten van Hoogeveen op de flank van de Fluitenberg. In het westen vormt het Echtenerveld de grens en in het noordoosten de Boerveensche Plassen. De A28 doorkruist het projectgebied in verticale richting. 

Wat doen we?

Op basis van gesprekken met de omgeving hebben we plannen gemaakt om te komen tot een klimaatbestendig watersysteem. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het creëren van een waterbergingen in de bermen van de A28 om wateroverlast of droogte tegen te gaan.
  • Het verbreden van sloten zodat water beter kan doorstromen.
  • Het plaatsen en aanpassen van stuwen, zodat we de doorstroming van het water beter kunnen regelen.
  • Het oplossen van beheer- en onderhoudsknelpunten in het projectgebied, zodat we de watergangen beter kunnen onderhouden.

Bent u benieuwd op welke locaties we deze plannen willen uitvoeren? Bekijk dan onderstaande kaarten.

Beheer, onderhoud en hydrologie Domeinweg   Omliggende plangebieden Domeinweg  

Wanneer?

De komende tijd werken we de plannen verder uit. Eind 2023 komt het ontwerp projectplan ter inzage te liggen. Wij nemen dan opnieuw contact op met de omgeving en grondeigenaren. Naar verwachting kan dan medio 2024 de schop in de grond.

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

  • Bewoners, agrariërs en omgeving
  • Belangengroepen en bedrijven in de omgeving
  • Drents Landschap
  • Gemeenten Hoogeveen en De Wolden 
  • Provincie Drenthe
  • LTO Noord

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Sjoukje Rikkerink.

Sloot bij Domeinweg in Hoogeveen