Het watersysteem in het gebied rondom de Domeinweg in Hoogeveen is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem robuuster en toekomstbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. Daarom willen we, in dit gebied, op zo veel mogelijk plaatsen de watergangen aanpassen door ze te vergroten. Daarnaast willen we stuwen, dammen en duikers renoveren.

Waar?

Het projectgebied ‘Domeinweg’ ligt ten noordwesten van Hoogeveen op de flank van de Fluitenberg. In het westen vormt het Echtenerveld de grens en in het noordoosten de Boerveensche Plassen. De A28 doorkruist het projectgebied in verticale richting. Digitale kaart van het gebied

Denkt u mee?

De komende tijd onderzoeken we of de problemen die wij zien, ook door de inwoners van het gebied worden herkend. Wanneer dat zo is, gaan we in afstemming met de inwoners, op zoek naar oplossingen om de problemen te verhelpen en het systeem te verbeteren. 

Wij nemen contact op met grondeigenaren en inwoners. Maar heeft u vragen of wilt u liever zelf bellen of mailen? Neem dan contact op met Bart Oude Groote Beverborg via e-mail: BartOudeGrooteBeverborg@wdodelta.nl of via tel.nr.: 088 – 2331200.
 

Wat doen we?

In dit gebied willen we op zoveel mogelijk plaatsen de watergang opnieuw inrichten. Mogelijke oplossingen zijn:

  • watergangen verbreden, zodat het water beter kan doorstromen;
  • waterbergingen creëren, zodat er meer water kan worden opgevangen bij extreem regenval;
  • stuwen automatiseren, en dammen/duikers renoveren;
  • Inventariseren van beheer- en onderhoudsknelpunten.

In dit gebied worden ook de watergangen opnieuw ingedeeld in zogeheten A-, B-, of C-watergangen. Dit heeft tot gevolg dat bij een enkele watergang de onderhoudsplichten en -plichtigen (diegene die het onderhoud doet) wijzigt. Wij nemen contact met u op als dit voor u van toepassing is.

Wanneer?

Op dit moment staan we aan het begin van het project, namelijk de zogeheten verkenningsfase. De komende tijd onderzoeken we of de problemen die wij zien ook door de inwoners van het gebied worden herkend. Wanneer dat zo is, gaan we in afstemming met de inwoners op zoek naar oplossingen om de problemen te verhelpen en het systeem te verbeteren. Aan het eind van de verkenningsfase willen we een concept plan aan ons bestuur voorleggen. Daarna volgt eventuele verder detailuitwerking in de volgende fase.

U kunt dit project volgen via een gratis Waterwerk app op uw telefoon of tablet. In deze gratis app vindt u allerlei relevante projectinformatie, zoals de voortgang van project, nieuwsbrieven, kaarten en beeldmateriaal. Daarnaast kunt u vragen stellen, meldingen doen of uw mening geven. Ook worden belangrijke werkzaamheden en/of gebeurtenissen vooraf aangekondigd in de app zodat u hiervan op de hoogte bent. Het gebruik van de Waterwerk app is volledig anoniem. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

  • Bewoners, agrariërs en omgeving
  • Belangengroepen en bedrijven in de omgeving
  • Drents Landschap
  • Gemeenten Hoogeveen en De Wolden 
  • Provincie Drenthe
  • LTO Noord

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Bart Oude Groote Beverborg.

Sloot bij Domeinweg in Hoogeveen

Heeft u gevonden wat u zocht?