Het watersysteem in het gebied rondom de Boerenveensche Plassen is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem robuuster en toekomstbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.

Waar?

Tussen Hoogeveen en Pesse ligt het projectgebied de Boerenveensche Plassen van het Drents Landschap. Het reservaat Boerenveensche Plassen bestaat uit een uitgestrekt heideterrein met grote waterplassen en vennen. Het landbouwgebied kenmerkt zich door de lichte helling en de afwisseling van landbouw en andere functies. 

Wat doen we?

Samen met inwoners en andere partners willen we plannen maken om te komen tot een toekomstbestendig watersysteem. De afgelopen maanden hebben wij grondeigenaren gevraagd of zij problemen ervaren in het gebied en welke mogelijke oplossingen worden gezien. Op basis van deze gesprekken hebben we verbeterpunten en een voorstel uitgewerkt. De conceptplannen zijn:

  • Het realiseren van waterbergingen in de bermen van de A28. Zo kan wateroverlast of droogte beter worden tegengegaan.
  • Het verbreden van sloten, zodat het water beter kan doorstromen.
  • Het (ver)plaatsen of aanpassen van stuwen, zodat we de doorstroming van het water beter kunnen regelen.
  • Het oplossen van beheer- en onderhoudsknelpunten in het projectgebied.
  • We kijken ook naar mogelijke verbeteringen voor de afwatering van het landbouwgebied wat nu afwatert via de Boerenveensche Plassen naar het Oude diep.

Bent u benieuwd op welke locaties we deze plannen willen uitvoeren? Bekijk dan onderstaande kaarten:

Wanneer?

Op dit moment staan we aan het begin van het project, namelijk de zogeheten verkenningsfase. Het conceptplan hebben we eind 2021 voorgelegd aan ons bestuur. In 2022 gaan we het plan, samen met u, verder uitwerken. We bekijken bijvoorbeeld hoe we de werkzaamheden het beste kunnen uitvoeren, en of er meer projecten zijn die we tegelijkertijd kunnen meenemen. Zodra de uitgewerkte plannen klaar zijn nemen wij opnieuw contact met u op.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Mattijs Wendt.