In de Boerenveensche Plassen steven we naar een toekomstbestendig watersysteem voor onder andere de landbouw. Het watersysteem moet namelijk voldoen aan de landelijke normen. We verkennen of er in dit projectgebied sprake is van wateroverlast. Dit blijkt namelijk uit berekeningen. Ook inventariseren wij eventuele knelpunten voor het beheer en onderhoud in dit gebied én of we de gevolgen van klimaatverandering, zoals langere droge periodes, kunnen beperken. Zo zijn we straks beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. Zijn er kansen voor recreatief gebruik, erfgoed of biodiversiteit? Dan nemen we die ook mee. 

Waar?

Tussen Hoogeveen en Pesse ligt het projectgebied de Boerenveensche Plassen van het Drents Landschap. Het reservaat Boerenveensche Plassen bestaat uit een uitgestrekt heideterrein met grote waterplassen en vennen. Het landbouwgebied kenmerkt zich door de lichte helling en de afwisseling van landbouw en andere functies. Het is een gebied dat er steeds weer anders uitziet. Zompnat en kurkdroog wisselen hier, zowel in ruimte als in de tijd, af. Digitale kaart van het gebied

Denkt u mee?

Vanaf de start van dit project betrekken wij u graag. U kunt door middel van het reactieformulier hieronder reageren of vragen stellen. We zijn heel benieuwd of u bijvoorbeeld overlast ervaart als er extreem veel regen valt. Ook horen wij graag welke waterproblemen of kansen u ziet voor de Boerenveensche Plassen. Liever bellen of mailen? Neem contact op met Bart Oude Groote Beverborg via e-mail: BartOudeGrooteBeverborg@wdodelta.nl of via tel.nr.: 088 – 2331200.

Reactieformulier

Wat doen we?

Samen met inwoners en andere partners willen we plannen maken om te komen tot een toekomstbestendig watersysteem. De afgelopen maanden hebben wij grondeigenaren gevraagd of zij problemen ervaren in het gebied en welke mogelijke oplossingen worden gezien. Op basis van deze gesprekken hebben we verbeterpunten en een voorstel uitgewerkt. 

Wat zijn de eerste gedachten?

  • Het realiseren van waterbergingen in de bermen van de A28. Zo kan wateroverlast of droogte beter worden tegengegaan.
  • Het verbreden van sloten, zodat het water beter kan doorstromen.
  • Het (ver)plaatsen of aanpassen van stuwen, zodat we de doorstroming van het water beter kunnen regelen.
  • Het oplossen van beheer- en onderhoudsknelpunten in het projectgebied.
  • We kijken ook naar mogelijke verbeteringen voor de afwatering van het landbouwgebied wat nu afwatert via de Boerenveensche Plassen naar het Oude diep.

Bent u benieuwd op welke locaties we deze plannen willen uitvoeren? Bekijk dan onderstaande kaarten:

Subsidie voor innovatieve maatregelen

Vaak zijn er kansen om de bodem en waterhuishouding op uw eigen bedrijf te verbeteren. Wilt u een bijvoorbeeld een stuw in uw eigen sloot aanleggen? Een wasplaats bouwen? Andere maatregelen nemen die goed zijn voor boer en milieu? Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) bestaat de mogelijkheid om een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen als u bepaalde maatregelen op uw bedrijf uitvoert. Kijk voor meer informatie op wdodelta.nl/deltaplan-agrarisch-waterbeheer-daw

Wanneer?

Op dit moment staan we aan het begin van het project, namelijk de verkenningsfase. Het concept plan willen we eind 2021 voorleggen aan ons bestuur. Daarna gaan we het plan, samen met u, verder uitwerken. We bekijken bijvoorbeeld hoe we de werkzaamheden het beste kunnen uitvoeren, en of er meer projecten zijn die we tegelijkertijd kunnen meenemen. Zodra de uitgewerkte plannen klaar zijn nemen wij opnieuw contact met u op.

U kunt dit project volgen via een gratis app op uw telefoon of tablet. In deze gratis app vindt u allerlei relevante projectinformatie, zoals de voortgang, nieuwsbrieven, kaarten en beeldmateriaal. Daarnaast kunt u vragen stellen, meldingen doen of uw mening geven. Het gebruik van de Waterwerk app is volledig anoniem. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

De vergaderingen van ons algemeen bestuur kunt u hier online volgen.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Bart Oude Groote Beverborg.

Heeft u gevonden wat u zocht?