We onderzoeken of er in het gebied Boerenveensche Plassen een knelpunt is wat betreft wateroverlast. Het watersysteem moet namelijk voldoen aan de landelijke normen tegen wateroverlast. Uit berekeningen blijkt dat wanneer er extreem veel regen valt op een aantal plaatsen in het gebied tijdelijk wateroverlast ontstaat.

Waar?

Tussen Hoogeveen en Pesse ligt het projectgebied de Boerenveensche Plassen van het Drents Landschap. Het reservaat
Boerenveensche Plassen bestaat uit een uitgestrekt heideterrein met grote waterplassen en vennen. Het landbouwgebied kenmerkt zich door de lichte helling en de afwisseling van landbouw en andere functies. Het is een gebied dat er steeds weer anders uitziet. Zompnat en kurkdroog wisselen hier, zowel in ruimte als in de tijd, af.

Digitale kaart van het gebied

Denkt u mee?

Vanaf de start van dit project betrekken wij u graag. U kunt door middel van het reactieformulier hieronder reageren of vragen stellen. We zijn heel benieuwd of u bijvoorbeeld overlast ervaart als er extreem veel regen valt. Ook horen wij graag welke waterproblemen of kansen u ziet voor de Boerenveensche Plassen.

Reactieformulier

Wanneer de RIVM-regels het toelaten, gaan we nog dit voorjaar in gesprek met betrokken grondeigenaren. Dit doen wij door middel van keukentafelgesprekken, waarbij we graag horen of knelpunten worden herkend en welke oplossingsmogelijkheden worden gezien. 

Liever bellen of mailen? Neem contact op met Bart Oude Groote Beverborg via e-mail: BartOudeGrooteBeverborg@wdodelta.nl of via tel.nr.: 088 – 2331200.
 

Wat doen we?

We streven in de Boerenveensche Plassen naar een duurzaam watersysteem voor onder andere de landbouw. We kunnen het risico op wateroverlast in het gebied bijvoorbeeld beperken door het aanleggen van een waterberging. Maar dit kan ook door het opnieuw inrichten van de watergangen, waarbij we onder andere schouwpaden afgraven en deze overstroombaar maken. Bij extreme regenval wordt daar dan het water geparkeerd. Dat noemen we ook wel het robuuster maken van het watersysteem. 

Ook willen we de afwatering van het landbouwgebied, dat momenteel via een lange buis naar het Oude Diep loopt, afkoppelen en weer aansluiten op het watersysteem van de Wold Aa. Hiermee lossen we de belangrijkste waterproblemen op in het gebied. Verder willen we zeventien kilometer watergang weer natuurlijker inrichten en diverse stuwen vispasseerbaar maken zodat het weer voldoet aan de ecologische eisen. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.

Waterschapszorg

We inventariseren de aanwezige beheer- en onderhoudsknelpunten in de Boerenveensche Plassen en delen we de watergangen opnieuw in, in zogeheten A, B of C watergangen. Dit betekent dat bij een enkele watergang het onderhoud wijzigt. Het waterschap heeft hier vorig jaar over gecommuniceerd. Wij gaan nu graag concreet met u in gesprek. Kijk voor meer informatie op wdodelta.nl/waterschapszorg

Subsidie voor innovatieve maatregelen

Vaak zijn er dan ook kansen om de bodem en waterhuishouding op uw eigen bedrijf te verbeteren. Wilt u een bijvoorbeeld een stuw in uw eigen sloot aanleggen? Een wasplaats bouwen? Andere maatregelen nemen die goed zijn voor boer en milieu? Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) bestaat de mogelijkheid om een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen als u bepaalde maatregelen op uw bedrijf uitvoert. Kijk voor meer informatie op wdodelta.nl/deltaplan-agrarisch-waterbeheer-daw

Wanneer?

Op dit moment staan we aan het begin van het project, namelijk de verkenningsfase. De komende tijd onderzoeken we of de knelpunten die wij zien ook door de inwoners van het gebied worden herkend. Wanneer dat zo is, gaan we in afstemming met de inwoners op zoek naar oplossingen om het risico op wateroverlast te beperken. Aan het eind van de verkenningsfase willen we een concept plan aan ons bestuur voorleggen. Daarna volgt een verdere uitwerking in de planuitwerkingsfase.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Bart Oude Groote Beverborg.

Heeft u gevonden wat u zocht?