Het watersysteem in het gebied rondom de Boerenveensche Plassen is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem klimaatbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.

Waar?

Tussen Hoogeveen en Pesse ligt het projectgebied de Boerenveensche Plassen van het Drents Landschap. Het reservaat Boerenveensche Plassen bestaat uit een uitgestrekt heideterrein met grote waterplassen en vennen. Het landbouwgebied kenmerkt zich door de lichte helling en de afwisseling van landbouw en andere functies. 

Wat doen we?

Op basis van gesprekken met de omgeving hebben we plannen gemaakt om te komen tot een klimaatbestendig watersysteem. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het creëren van een waterbergingen in de bermen van de A28 om wateroverlast of droogte tegen te gaan.
  • Het verbreden van sloten zodat water beter kan doorstromen.
  • Het plaatsen en aanpassen van stuwen, zodat we de doorstroming van het water beter kunnen regelen.
  • Het oplossen van beheer- en onderhoudsknelpunten in het projectgebied, zodat we de watergangen beter kunnen onderhouden.

Bent u benieuwd op welke locaties we deze plannen willen uitvoeren? Bekijk dan onderstaande kaarten.

 Maatregelenkaart 1  Maatregelenkaart 2   Omliggende plangebieden

Wanneer?

Het ontwerpprojectplan wordt nu verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Wij nemen indien nodig contact op met de omgeving en grondeigenaren om de plannen verder te bespreken. Naar verwachting kan medio 2025 de schop in de grond.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Sjoukje Rikkerink.

Boerenveensche Plassen