Wij werken aan duurzaamheid: binnen onze organisatie en in ons hele werkgebied. Op deze pagina leest u wat wij doen om ons gebied en ons werk duurzamer te maken. En hoe wij graag met u hieraan samenwerken.

Hittestress

Met de digitale atlas maakt het waterschap inzichtelijk wat in bebouwd gebied, zoals steden en dorpen, de gevolgen kunnen zijn van de klimaatverandering. Met de klimaatatlas worden kaarten tevoorschijn getoverd van wateroverlast of juist van hittestress. Dit laatste betekent dat warmte moeilijk weg kan en ‘blijft hangen’, omdat de omgeving van steen, beton en asfalt is. De gevoelstemperatuur is dan hoger.