Het dagelijks bestuur beklonk in 2022 het voornemen: duurzaamheid wordt dé standaard binnen het waterschap. En hoewel de wereld van energie in een razend tempo verandert, blijft die standaard onverminderd overeind. Met als resultaat: zo’n 24.000 zonnepanelen op 16 terreinen van het waterschap. Hessenpoort sloot onlangs de rij af; hier zorgen 1.224 panelen voor een groot deel van de energievoorziening van de waterzuiveringsinstallatie. 

Klimaatverandering is niet langer een discussiepunt, maar een gegeven. In ons werk zien we dagelijks de gevolgen van deze klimaatverandering, zoals langere periodes van droogte en de toename in het aantal hoosbuien. Onder meer daarom hebben we ten doel gesteld om in 2025 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat we net zoveel energie willen opwekken als we verbruiken. Zonne-energie speelt hierbij een essentiële rol. De opgewekte elektriciteit wordt ingezet voor verschillende doeleinden, zoals aandrijving van pompen en gemalen voor waterbeheer. 

Profijt voor iedereen

Het waterschap is verantwoordelijk voor schoon water en droge voeten. Om dit te kunnen doen, hebben we energie nodig.  We streven ernaar om met eigen zonnepanelen jaarlijks zo’n 10 miljoen kilowattuur elektriciteit op te wekken. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 2.857 huishoudens. Hiermee leveren we onze bijdrage aan het beperken van klimaatverandering. Daarnaast levert het ook een financiële besparingen op. Daar heeft iedereen profijt van. 

Meer dan alleen zonne-energie

Naast het opwekken van zonne-energie zet WDODelta ook op andere manieren in op duurzaamheid. Zo wordt er geïnvesteerd in windenergie, investeren we in een innovatief onderzoek naar de productie van waterstof en rijden onze maai- en baggervoertuigen op duurzame HVO100-diesel. HVO100 is een duurzame, fossielvrije brandstof voor dieselmotoren, die wordt gewonnen uit voornamelijk plantenresten, afval- en restgrondstoffen en ander organisch materiaal. HVO100 is CO2-neutraal en heeft een lagere uitstoot van fijnstof en NOx.

Maar we zijn er nog niet. Zo is gestart met een haalbaarheidsstudie naar een solar carpark bij het hoofdkantoor in Zwolle. De Provincie Overijssel, duurzaam energiebedrijf Groendus en adviesbureau Buro Loo ondersteunen deze studie.