Er zijn volop ontwikkelingen en kansen op het gebied van onze energietransitie. Onze inspanningen en intentie worden ook buiten onze organisatie gezien. Door die zichtbaarheid krijgen we diverse samenwerkingsverzoeken, bijvoorbeeld als het gaat om verduurzamen van wijken in Zwolle en Deventer. Dat beschouwen we als een goed teken!

Een greep uit onze energieneutraliteitsactiviteiten

  • TEA en TEO (thermische energie uit afval- en oppervlaktewater): we deden recent mee aan een onderzoek naar kansen. Deze studie is samen gedaan met Rijkswaterstaat, de provincies Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel en de 5 inliggende waterschappen. Resultaat is een GIS-analyse/kaart met kansen. Conclusie: als waterschappen kunnen we op deze manier sterk bijdragen aan de energietransitie in ons werkgebied/omgeving. We verwachten dan ook vragen van meerdere gemeenten hierover.
     
  • Aardgasvrij maken wijken: Zandweerd in Deventer is aangemeld als proeftuinproject. WDODelta is beoogd partner in dit samenwerkingsproject met gemeente, provincie en andere partijen. Op 29 juni was er een persmoment, zie praatplaat.
     
  • Zon: de locaties waar opwekking van zonne-energie op onze eigen velden (van de RWZI’s) of zon op onze eigen daken gerealiseerd kan worden, zijn in kaart gebracht en er is een selectie gemaakt. Deze zomer volgt besluitvorming door het bestuur.
     
  • Wind: Eind mei werd bekend dat het college van B&W van Staphorst medewerking gaat verlenen aan het initiatief van Wij Duurzaam Staphorst voor de realisatie van 12 MW aan windenergie. WDODelta participeert in dit plan en zet daarmee een belangrijke stap op weg naar een energieneutraal waterschap. Er wordt nu gewerkt aan verdere invulling van de samenwerking.

Wat zijn de kansen van energie uit water?

In Overijssel werken we samen aan de uitdaging om 20% nieuwe energie op te wekken in 2023. Energie uit water biedt kansen met name voor gemeenten, woningbouwcoöperaties en lokale initiatieven. Er zijn o.a. kansen op het gebied van warmte- en koudewinning, zon op water en waterkracht in Overijssel.

Tijdens het symposium Energie uit Water, dat door het programma Nieuwe Energie Overijssel georganiseerd was, werd er kennis gedeeld over de verschillende vormen en kansen om energie te winnen uit water. Deze kennis is terug te vinden op deze pagina en wordt geupdate zodra er weer nieuwe kennis beschikbaar is.