Om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan en het doel om in 2025 als waterschap energieneutraal te werken, krijgt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol binnen ons werk. We zijn op dit moment 40.000 zonnepanelen aan het plaatsen. Bijna driekwart van de panelen is inmiddels aangesloten en ligt op de terreinen van rioolwaterzuiveringen én op daken van eigen gebouwen, zoals het hoofdkantoor, werkplaatsen en loodsen.

We willen in 2025 energieneutraal werken. Dit betekent dat we als waterschap net zoveel energie opwekt dan het verbruikt. Energie uit zon is daarbij een belangrijke bron. Het is de bedoeling om met onze eigen zonnepanelen 10 miljoen kilowatt elektriciteit per jaar op te wekken. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt 3.500

Overzichtskaart zonnepanelen in ons gebied

kilowatt per jaar. Onze zonne-opbrengst staat daarmee gelijk aan ruim 2.800 huishoudens. Zowel in Drenthe als Overijssel liggen al duizenden zonnepanelen op onze eigen locaties. Voordat er nog maar één zonnepaneel werd gelegd, inventariseerde het waterschap op welke eigen locaties dat zou kunnen. Hieruit bleek dat vooral de terreinen van de rioolwaterzuiveringen verreweg het grootste aandeel in groene stroomopwekking kunnen leveren. Op 14 van onze 16 rioolwaterzuiveringen was dit mogelijk.