De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst realiseert een 100% lokaal energie-initiatief, waarbij de opbrengsten ten gunste komen aan de inwoners van Staphorst. Windpark Bovenwind is daarvan het eerste resultaat, een park waar drie high-tech windmolens worden gebouwd en waarvan de eerste gereed is en nu energie opwekt. Waterschap Drents Overijsselse Delta draagt als aandeelhouder bij aan het windpark, want zo zegt dagelijks bestuurslid Marion Wichard: “Als waterschap willen we onze bijdrage leveren in het beperken van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. We vinden het belangrijk om proactief ons steentje bij te dragen.”

Duurzame energie is belangrijk, ook voor lokaal gewortelde initiatieven. Maar voor het realiseren van dergelijke projecten is geld nodig om uiteindelijk energie te produceren en de omgeving ervan te laten profiteren. Wichard: “We ondersteunen het liefst op deze manier: samenwerking zoeken met  initiatieven waar de lokale gemeenschap in ons werkgebied ook direct van profiteert. Ons waterschap heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn. Door samen met de lokale coöperatie te werken aan het bouwen van deze windmolen zetten we weer een mooie stap richting dit doel. Tegelijkertijd dragen we bij aan de concrete ontwikkeling van de Regionale energietransitie in Overijssel.”  

“Dit is een echte mijlpaal, een heuglijk moment, daar waar het allemaal om gaat: de eerste windmolen  draait en de energie-opwek van Bovenwind is een feit”, zegt Jenko Huls, voorzitter van coöperatie Wij Duurzaam Staphorst.