Windenergie: laat maar waaien

Naast energie uit de zon, halen we ook energie uit wind. Het waterschap wil in 2025 volledig energieneutraal zijn. Dat betekent dat we net zo veel stroom opwekken als dat we verbruiken tijdens ons werk. Om dit te realiseren investeren we als waterschap in verschillende initiatieven. Ook in windmolens

Wind is een fantastische bron om op een groene duurzame manier stroom op te wekken. Zo hebben we geïnvesteerd in twee windmolens in Nieuwleusen. De lokale coöperatie Nieuwleusen Synergie zorgt er voor dat er ook lokaal wordt geprofiteerd van deze duurzame stroomopwekkers. Ook zijn we aandeelhouder in een windpark dat nu wordt gerealiseerd in Staphorst en verkennen we de mogelijkheid om een windmolen te realiseren op onze rioolwaterzuivering in Kampen.