Geen land weet zoveel over omgaan met water als Nederland. De hele wereld kijkt dan ook met bewondering én verwondering naar ons. Onze kennis en kunde houden we niet voor onszelf. Dat kan ook niet, gezien de uitdagingen waar we met z’n allen voor staan.

Eén internationaal aanspreekpunt

De 21 Nederlandse waterschappen hebben een internationale organisatie opgericht: de Dutch Water Authorities (DWA). Met als doel: onze uitgebreide ervaring, kennis en kunde over waterbeheer delen met de rest van de wereld.

Invloed uitoefenen op Europees beleid

Met de DWA staan we sterker om Europees waterbeleid in de goede richting te sturen. Door onze kennis in te brengen, kunnen op dit niveau de juiste beslissingen worden genomen.

Samen optrekken tegen klimaatverandering

De gevolgen van de klimaatverandering hebben alles te maken met water:

  • De kans op overstromingen neemt toe: het water stijgt en er zijn vaker hevige regenbuien;
  • Aan de andere kant hebben we te maken met lange(re) periodes van droogte.

Dat geldt niet alleen voor Nederland. Alle landen voelen de gevolgen van de klimaatverandering en de extremen in het weer. En dus heeft ook iedereen behoefte aan nieuwe, slimme oplossingen over hoe hiermee om te gaan.

Hier kan Nederland een grote rol spelen. Als wij onze kennis delen en assisteren, kunnen ook andere landen maatregelen nemen en zich goed voorbereiden. En andersom geldt: ook wij kunnen leren van de kennis van andere landen. Onze internationale samenwerking is dan ook zeker geen eenrichtingsverkeer. Het is brengen én halen van kennis en ervaring.

Waterschap Drents Overijsselse Delta zet zich vooral in voor een beter waterbeheer in Zuid-Afrika en Burkina Faso. In deze zogeheten focuslanden helpen wij de waterinstanties met kennis en advies op het gebied van waterveiligheid, schoon water, voldoende water, klimaatverandering en hoe het waterbeheer effectief te organiseren. Daarnaast ondersteunen onze medewerkers projecten van andere organisaties wereldwijd.