Op deze pagina kunt u de stukken en de beelden van de vergaderingen van het algemeen bestuur bekijken. Van de vergaderingen die gehouden zijn voor september 2017 zijn geen opnamen gemaakt. Wel kunt u de agenda’s en stukken van deze vergaderingen raadplegen. Agenda’s, stukken en opnamen van de recente vergaderingen vindt u hieronder. Er is ook een totaaloverzicht van de agenda’s stukken en opnamen die sinds september 2017 zijn gemaakt.

Live meekijken

De vergaderingen van het algemeen bestuur zenden wij sinds september 2017 live uit. Als er een vergadering is kunt u deze hieronder volgen.

Meedoen

U bent van harte welkom bij de openbare vergaderingen van het algemeen bestuur en de Deltabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden gehouden aan de Dokter van Deenweg 186 te Zwolle. Wij attenderen u er op dat de vergaderingen worden opgenomen en live worden uitgezonden op deze website. Het is mogelijk dat u in beeld komt op de opnamen van de vergadering.

Aan het begin van iedere openbare vergadering van het algemeen bestuur krijgen belanghebbenden de gelegenheid om een reactie te geven op onderwerpen die op de agenda staan (inspreekrecht). U krijgt in principe 5 minuten spreektijd. Afspraak is dat de leden geen discussie aangaan met de inspreker maar wel vragen kunnen stellen. Bij de Deltabijeenkomsten is er geen vastomlijnd inspreekrecht maar bekijken we per gelegenheid hoe niet-bestuursleden bij het gesprek worden betrokken.

Als u wilt inspreken voor de algemeen bestuursvergadering moet u dit uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering 12:00 uur melden via een mail naar bestuurszaken@wdodelta.nl of u kunt bellen naar 088 233 1200 en vragen naar Bestuurszaken.