Het dagelijks bestuur beslist over de dagelijkse aangelegenheden, voert de besluiten van het algemeen bestuur uit en bereidt voorstellen aan het algemeen bestuur voor. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn besloten.

Samenstelling

Het dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf en vier overige leden. De leden van het dagelijks bestuur (met uitzondering van de voorzitter) zijn gekozen door en vanuit het algemeen bestuur. Deze personen zijn dus zowel lid van het dagelijks als het algemeen bestuur. De dijkgraaf is voorzitter van het dagelijks bestuur. De secretaris-directeur adviseert het dagelijks bestuur.

De taken van het dagelijks bestuur

De taken van het dagelijks bestuur zijn onderverdeeld in portefeuilles. Elk lid van het dagelijks bestuur is het bestuurlijk aanspreekpunt voor de onderwerpen binnen zijn portefeuille. U vindt de portefeuilleverdeling bij de afbeelding van het betreffende bestuurslid. Ga naar de bestuursleden en hun portefeuilleverdeling.

Vergaderingen

Het dagelijks bestuur vergadert eens per twee weken. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn besloten. De besluitenlijsten van deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u met ingang van 1 januari 2022 inzien. Per 1 september 2022 zijn, in het kader van de Wet Open Overheid, ook de agenda’s van de dagelijks bestuursvergaderingen openbaar. Openbare besluitenlijsten van voor 2022 kunt u opvragen door een mail te sturen naar bestuurszaken@wdodelta.nl

Dagelijks bestuursleden

De leden van het dagelijks bestuur (met uitzondering van de voorzitter) zijn gekozen door en vanuit het algemeen bestuur. Deze personen zijn dus zowel lid van het dagelijks als het algemeen bestuur. De dijkgraaf is voorzitter van het dagelijks bestuur. De secretaris-directeur adviseert het dagelijks bestuur. Bekijk hier alle leden van het dagelijks bestuur.

De dijkgraaf

De dijkgraaf is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Hij wordt benoemd door de Kroon, op voordracht van het algemeen bestuur van het waterschap. De benoemingstermijn is zes jaar. Dirk-Siert Schoonman is sinds 25 augustus 2020 de dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Contact met het bestuur

De leden van het algemeen en dagelijks bestuur gaan graag met u in gesprek over alles wat met het waterschap te maken heeft. De mailadressen van de bestuursleden vindt u bij hun foto's op de pagina Organisatie. U kunt ook een mail of brief sturen aan het (hele) algemeen bestuur via info@wdodelta.nl of via Postbus 60, 8000 AB Zwolle.