WDODelta treft voorbereidingen voor het instellen van een rekenkamer. Op deze pagina leest u wat de rekenkamer gaat doen en welke voorbereidingen er worden getroffen.

De Wet versterking decentrale rekenkamers treedt binnenkort in werking. Het doel van de wet is om de controlerende rol van het algemeen bestuur van het waterschap te versterken, door een rekenkamer in te stellen die bestaat uit onafhankelijke leden. De wet verplicht decentrale overheden tot het invoeren van een onafhankelijke rekenkamer. Voor het waterschap gaat de wettelijke verplichting per 1 januari 2024 gelden.

De rekenkamer ondersteunt het algemeen bestuur. Ze doet onafhankelijk onderzoek en biedt de resultaten aan het algemeen bestuur aan. Zo krijgen het algemeen bestuur en de belastingbetaler een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de plannen. rekenkameronderzoek is gericht op drie punten:

 • Doeltreffendheid: heeft Waterschap WDODelta met het beleid bereikt wat zij wil?
 • Doelmatigheid: heeft Waterschap WDODelta het beschikbare geld goed besteed?
 • Rechtmatigheid: heeft Waterschap WDODelta zich aan de regels en wetten gehouden?

Voorbereidingen

WDODelta is sinds het voorjaar van 2022 aan de slag met de invoering van de rekenkamer. Bij de inrichting is de 'Visie rekenkamer WDODeltalink naar pdf bestand', vastgesteld door het Algemeen Bestuur, de leidraad. Deze visie bevat uitgangspunten voor het inrichten van de rekenkamer.

 1. Afgerond: April 2022

  Vaststellen procesvoorstel door het algemeen bestuur.

 2. Afgerond: Januari 2023

  Vaststellen 'Visie rekenkamer WDODeltalink naar pdf bestand' door het algemeen bestuur.

 3. Afgerond: Juli 2023

  Vaststellen van het uitvoeringsbesluit. Lees de verordening

 4. Afgerond: Vierde kwartaal 2023

  Benoemen leden van de rekenkamer.

 5. Afgerond: Januari 2024

  Start rekenkamer.

Dronefoto water