Regelmatig maaien we de slootkanten. Ook bij u in de buurt. Op deze pagina leest u wat we precies doen, waarom we dat doen en wanneer. 

Wanneer maaien we?

Sloten maaien we in het groeiseizoen (lente/zomer). In droge periodes maaien we vooral de sloten die water aanvoeren. In natte periodes juist de sloten die water afvoeren. Dijken maaien we 2x per jaar: tussen mei en half juni, en in september.

Planning

U kunt onze planning bekijken. Die kan wel iedere dag veranderen. Controleer dus regelmatig als u precies wilt weten wanneer wij maaien.
De kalender gebruiken:

 1. Typ uw straat- en plaatsnaam in het zoekvak
 2. Kies vervolgens uit de lijst
 3. Klik op de gekleurde planningslijn voor informatie per week

Naar de maai­ka­len­der | plan­ning

Verzoek tot meerijden met kipper of gebruik maaiselplaat

Rijdt het waterschap over het aangrenzende land en leggen we bij u het maaisel in het land? Dan kunt u mogelijk mee rijden met een kipper of een maaiselplaat klaar leggen (een plaat die u klaar legt en wij achter de kraan doen). Het is afhankelijk met welk onderhoudsmachines wij daar op dit moment het onderhoud uitvoeren. Heeft u belangstelling voor het meerijden met een kipper, vult u dan onderstaand formulier in. Wij bekijken dan de mogelijkheden en nemen contact op voor verdere afstemming.

Formulier Kipper / Maaiselplaat

Waarom maaien we?

We maaien sloten om het water op peil te houden: niet te hoog of te laag. Daarvoor moet een sloot voldoende water aan en af kunnen voeren. Teveel planten houden dit tegen. Hoe vaak en hoeveel we precies maaien? Dat hangt af van de grootte van de sloot en hoeveel die moet kunnen aan- en afvoeren. We maaien ook dijken. Dat zorgt voor een stevige grasmat. En die stevige grasmat zorgt weer voor stevige dijken.

Wat doen we als we sloten maaien?

Als we de sloten maaien, halen we het teveel aan planten weg. Daarvoor gebruiken we kranen, trekkers en maaiboten. Soms maaien we ook de zogenaamde onderhoudspaden langs de slootkant. Dat zijn paden waar we overheen rijden om te kunnen maaien. De planten die we maaien, leggen we op de rand van de sloot . Of in het aangrenzende land of op het onderhoudspad. 

Schade aan planten en dieren voorkomen

We houden ons aan de Wet Natuurbescherming. Dat betekent dat we zoveel mogelijk rekeninghouden met beschermde plant- en diersoorten:

 • Onze medewerkers hebben een overzicht van deze plant- en diersoorten;
 • We nemen extra maatregelen in de voortplantingsperiode;
 • Als we nesten zien, maaien we hier omheen;
 • Planten die het waterpeil niet in de weg zitten, laten we staan;
 • Grotere vissen die op de kant belanden, zetten we zoveel mogelijk terug;
 • We maaien niet als het water te warm is; dan kan zuurstoftekort ontstaan waardoor vissen sterven.

Hergebruik van maaisel 

Deze illustratie geeft weer dat het maaisel uit de sloot wordt hergebruikt door de boeren op het land als grondstof voor hun akkers

We bieden jaarlijks maaisel van natuurvriendelijke oevers en sloten aan de lokale agrariër aan, die het vervolgens gebruikt als bodemverbeteraar. Hiermee verkleinen we de kringloop van maaisel.

 • Wij maaien natuurvriendelijke oevers, waterbergingen en sloten.
 • Dit maaisel bieden we zoveel mogelijk aan als bodemverbeteraar aan de agrariër.
 • De agrariër gebruikt dit op eigen land.
 • Hierdoor verbetert de bodem, wat mogelijk resulteert in gewasverbetering. 
 • De kringloop van het maaisel is hierdoor klein. Daarmee besparen we op vervoer, onnodige kosten en CO2 uitstoot. 

Wilt u graag meer weten over het hergebruik van maaisel? U leest hier meer over in de Agrarische nieuwsbrief (mei 2021). Voor vragen kunt u contact ons opnemen. 

Oog voor biodiversiteit bij maaien van dijken

Als wij dijken maaien dan doen we dat gefaseerd. Dat wil zeggen in vakken van ongeveer 300 meter breed. Dit heeft onder andere te maken met grondbijen. Deze zoeken globaal hun voedsel in een straal van 150 meter van hun nestplaats in de grond. Elke keer wordt een vak van 300 meter gemaaid, waarna het volgende vak blijft staan tot de volgende maaironde. De vakken die als eerste zijn gemaaid, bieden in juni en in een gedeelte van de zomer weer voldoende voedsel voor insecten. De vakken die in de tweede maaironde worden gemaaid, bieden in de rest van de zomer weer voldoende voeding. 

Meest gestelde vragen

Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen rondom maaien