Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) begint woensdag 5 mei met het ‘ecologisch maaien’ van de dijken. Dat gaat in vakken, zodat gedurende het groeiseizoen altijd bloemen en kruiden aanwezig zijn voor bijen en andere insecten. Hiermee draagt het waterschap bij aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland.

Foto van een dijk, gemaaid in vakken, nabij RWZI Olst

WDODelta past het ‘eco-maaien’ toe op de dijken tussen Deventer en Den Nul, de Langenholterdijk bij Zwolle, tussen Zalk en Kampen, de Vechtdijk bij de Zwolse woonwijk Berkum, de nieuwe dijken van het Reevediep bij Kampen, dijken rond de polder Mastenbroek en de dijken tussen Zwartsluis en Kuinre. Dit zijn allemaal dijken die het waterschap zelf in onderhoud heeft. Het maaien van dijken is belangrijk voor de sterkte van de grasmat. Een goed onderhouden dijk heeft een stevige grasmat en biedt daarmee bescherming tegen hoogwater.

Het belang van goed onderhoud

Een goede grasmat is als het ware een beschermdeken voor de dijk. Wortels van gras, kruiden en planten houden de grond stevig bij elkaar. Daarom is het belangrijk om dijken goed te onderhouden. Door gefaseerd te maaien blijft de grasmat op de dijken sterk en krijgen insecten, kruiden en planten ruimte om zich te ontwikkelen. Ook is op deze manier altijd voldoende voedsel aanwezig voor insecten. Daarnaast worden door te maaien kale plekken en andere beschadigingen zichtbaar die hersteld moeten worden.

Oog voor natuur en biodiversiteit

Het waterschap maait de dijken gefaseerd. Dat wil zeggen in vakken van ongeveer 300 meter breed. Dit heeft onder andere te maken met grondbijen. Deze zoeken globaal hun voedsel in een straal van 150 meter van hun nestplaats in de grond. Elke keer wordt een vak van 300 meter gemaaid, waarna het volgende vak blijft staan tot de volgende maaironde. De maairondes vinden plaats tussen 5 mei en 31 mei en tussen 15 juni en 15 juli.

De vakken die als eerste zijn gemaaid, bieden in juni en in een gedeelte van de zomer weer voldoende voedsel voor insecten. De vakken die in de tweede maaironde worden gemaaid, bieden in de rest van de zomer weer voldoende voeding. Naast het profijt voor de bijen en overige insecten kunnen ook recreanten op en langs de dijken genieten van een bloemrijke dijk. De laatste maaibeurt in september is voor alle dijken weer gelijk.