Op deze pagina vindt u een overzicht van al het nieuws van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wilt u zich aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven? Dat kan op de pagina nieuwsbrieven

 • Ontwerp-peilbesluit De Wieden 2 en ontwerp provinciaal inpassingsplan ter inzage

  Het ontwerp-PIP voor De Wieden 2 ligt vanaf donderdag 9 november ter inzage.

 • Slootwater in Genemuiden kleurt wit

  Op zondag 5 november ontvingen medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta een melding dat het water in de sloot langs de Schering in Genemuiden wit kleurde.

 • Voorstel voor dijkversterking tussen Dalfsen en Zwolle bekend

  Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen, gaat het Waterschap Drents Overijsselse Delta de dijken langs de Vecht versterken.

 • Satelliet controleert of sloten goed zijn schoongemaakt

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) controleert met satellietbeelden of sloten goed zijn onderhouden en schoongemaakt door eigenaren, zoals agrariërs en gemeenten.

 • Oplossing bedacht voor storing Meppelerdiepsluis, waterpeil Meppelerdiep gedaald

  Zaterdag ontstond er aan het begin van de middag een storing aan de Meppelerdiepsluis. Daardoor kon het waterschap geen water meer afvoeren vanaf het Meppelerdiep en stegen de waterpeilen rondom Zwartsluis en Meppel.

 • Oproep: Vechtoever vrij van paaltjes, bootjes en steigers voor goede afvoer hoogwater

  Tijdens wintermaanden moet hoogwater vlot en ongehinderd kunnen worden afgevoerd via rivieren, sloten en kanalen. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) roept daarom eigenaren van afrasteringen en rikkepaaltjes in het zomerbed van de Overijsselse Vecht op deze te verwijderen.

 • Geen schapen op de dijk tijdens stormseizoen

  Het stormseizoen is begonnen en daarmee is het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) afgelopen. Dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Vee, met name schapen, mogen tot het voorjaar niet meer op dijken grazen. Zo blijft de grasmat van de dijk beschermd.

 • Kosten waterbeheer anders verdeeld over belastingbetalers

  De kosten van het watersysteembeheer worden in 2024 anders verdeeld over de belastingcategorieën.

  Dijk bij hoogwater Berkum Zwolle
 • Waterschap maait en baggert met fors minder CO2-uitstoot

  Door het vele maai- en baggerwerk dat we uitvoeren, zijn we een grootverbruiker van diesel. Om al dit werk op een efficiënte manier uit te voeren, gebruiken we duurzame HVO100-diesel (Hydrotreated Vegetable Oil) voor het volledige machinepark in eigen dienst. Na de goede ervaringen in de afgelopen jaren hebben we de inkoop van HVO100 opnieuw aanbesteed.

 • Waterschap zoekt vrijwilligers voor hoogwaterbrigade Kampen

  Ben jij klaar om het verschil te maken bij dreigend hoogwater en je krachten te bundelen met een team van toegewijde mensen? Heb je altijd al willen bijdragen aan de veiligheid voor de stad Kampen en haar inwoners? Dan is dit jouw kans om deel uit te maken van de hoogwaterbrigade Kampen en een echte hoogwaterheld te worden! Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is op zoek naar nieuwe hoogwaterbrigadiers en organiseert een informatiebijeenkomst op woensdag 18 oktober.

 • Waterschap maakt dijken winterklaar met inspectie

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) maakt zich klaar voor de winter en begint met de jaarlijkse dijkinspectie om ervoor te zorgen dat de dijken in topconditie zijn voor het stormseizoen. Deze inspectie, ook wel bekend als de ‘dijkschouw’, is belangrijk om te beoordelen of (delen van) dijken goed de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn.

 • Bouw duurzame slibgisting rioolwaterzuivering Echten van start

  Met een druk op de knop werd woensdag 20 september het officiële startschot gegeven voor de bouw van de duurzame slibgistingsinstallatie van de rioolwaterzuivering in Echten.

 • Hoogwaterbrigade traint met ‘stadsmuurwaterkering’ in Kampen

  Op woensdag 20 september zal de Hoogwaterbrigade van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) weer in actie komen tijdens hun jaarlijkse oefening, waarbij zij de mobiele waterkering Kampen-Midden zullen sluiten. Tijdens de avonduren traint de brigade het opbouwen en afbreken van deze belangrijke waterkering in Kampen.

 • Zuurstofgehalte in De Reest stijgt naar normale waardes

  Half augustus kreeg het waterschap meldingen van naar lucht happende en helaas ook dode vissen in de gracht van landgoed Dickninge, een zijtak van rivier De Reest.

 • Elektrische kraan voor graafwerk in De Wieden

  Bij de verbreding van het Ettenlandsch kanaal bij Vollenhove, onderdeel van het project De Wieden, zet aannemer Boskalis Nederland een elektrische kraan in. Dit gebeurt in samenspraak met de provincie Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

 • Ettenlandsch kanaal 25 meter breder en vriendelijker voor de natuur

  In opdracht van de provincie Overijssel en WDODelta is aannemer Boskalis gestart met het verbreden van het Ettenlandsch kanaal bij Vollenhove. We combineren in dit project water- én natuurdoelen.

  Werkzaamheden verbreding Ettenlandsch kanaal
 • Naar lucht happende en dode vissen door weinig zuurstof in De Reest

  Donderdag en vrijdagochtend kreeg het waterschap meldingen over lucht happende vissen in de vijver van Landgoed Dickninge (De Wolden), een zijtak van De Reest.

 • Witte kleur in sloot langs de Schering in Genemuiden opgelost

  Zaterdagmiddag ontving het waterschap de melding dat in Genemuiden het water in de sloot langs de Schering, op de hoek van de Inslag, wit kleurde

 • Het water in of op? Let op sterke stroming in rivieren en kanalen

  De komende dagen lijkt het beter weer te worden met hogere temperaturen dan de afgelopen weken en vrijwel geen regen. Wilt u het water in of op om te zwemmen, te kanoën, te varen of te suppen, houd er dan rekening mee dat het water plaatselijk nog snel kan stromen.

 • Waterpeilen niet langer boven maximum door vele regen

  Door de vele regen die is gevallen, trekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de maatregel in om waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen extra hoog op te zetten tot boven het normale maximumpeil.