Op deze pagina vindt u een overzicht van al het nieuws van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wilt u zich aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven? Dat kan op de pagina nieuwsbrieven

 • Extra pompen in IJssel voor voldoende water in Twentekanaal

  Door de extreem lage waterstand op de IJssel hebben de gezamenlijke waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en IJssel in samenwerking met Rijkswaterstaat besloten om extra pompen te plaatsen bij gemaal Eefde, net iets boven Zutphen.

 • Dijkteam Zwolle benut zomersluiting Scania voor dijkversterking

  Als voorbereiding op de versterking van de Stadsdijken Zwolle is Dijkteam Zwolle op maandag 18 juli alvast met werkzaamheden op het terrein van Scania gestart. Dit verkleint de kans op een verstoring van het productieproces tijdens de uitvoering van de dijkversterking die eind van het jaar begint.

 • Schotbalken in Katerveersluis om water vast te houden

  Om het waterpeil in het stedelijk gebied van Zwolle op niveau te houden, hebben we in samenwerking met de gemeente Zwolle, schotbalken geplaatst in de Katerveersluis in Zwolle.

 • Dijkversterking monumentale Stenendijk Hasselt van start

  Donderdag 14 juli werd het officiële startschot gegeven voor de dijkversterking van de historische Stenendijk in Hasselt. Deze oude Zuiderzee-kering wordt versterkt door over een lengte van ruim één kilometer 12 meter lange damwanden in de dijk te drukken. Dit gebeurt volledig elektrisch.

 • Kans op blauwalg in zomermaanden

  Door het warme weer en de droge periode neemt de kans op blauwalg in de zomermaanden weer toe. Door de stijgende watertemperatuur in sloten, vijvers, weteringen en plassen kan ook op steeds meer locaties in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) blauwalg tot bloei komen.

 • “Goed op st(r)oom met zonne-energie”

  Om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan en het doel in 2025  elektriciteitsneutraal te werken, krijgt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol binnen Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

 • Resultaten bekend vroege voorjaarsinspectie dijken

  De zomer is officieel begonnen en de voorjaarsinspectie van de dijken van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zit er weer op.

 • Cees Zoon geïnstalleerd als nieuwe bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta

  Dinsdag 28 juni installeerde dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman de heer Cees Zoon als nieuw lid van ons algemeen bestuur.

 • Proef met rad voor energie uit water bij stuw Oldenhave stopt

  De proef met een waterrad waarmee energie werd gewonnen uit het verval van water in de  Ruiner Aa bij stuw Oldenhave (gemeente De Wolden) is afgerond.

 • Wielrennende waterschappers fietsen 375 km over NAP-nulmeterlijn

  Op maandag 20 juni fietsen meer dan 1200 wielrenners de ClimateClassic: een fietstocht van Breda naar Groningen om aandacht te vragen voor de gevolgen en het voorkómen van klimaatverandering.

 • Werken om wateroverlast en droogte tegen te gaan in IJsselmuiden

  We willen allemaal droge voeten, droge kelders en een goede wateraan- en afvoer voor optimaal watergebruik. Om dit in IJsselmuiden zo te houden, bundelen Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en de gemeente Kampen hun krachten.

 • Stenendijk afgesloten voor verkeer

  Van vrijdag 1 juli tot en met december 2022 is de Stenendijk in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. In deze periode wordt de dijkversterking van de Stenendijk en het tweede deel van de restauratie van de stenen muur uitgevoerd.

 • Sloten en oevers maaien voor goede aan- en afvoer van water

  Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien, is Waterschap Drents Overijsselse Delta gestart met het maaien van waterbodems en oevers.

 • Waterschap gaf minder uit, maar voorziet prijsstijgingen en schaarste voor volgend jaar

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaf vorig jaar 8,7 miljoen euro minder uit dan van te voren was begroot. Dat laat de jaarrekening 2021 zien.

 • Overeenkomst verwerking afvalwater RWZI Echten getekend

  Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Noblesse Proteins B.V. hebben een overeenkomst gesloten over de verwerking van afvalwater op RWZI Echten. Hiervoor zijn er in het transportstelsel aanpassingen gedaan zodat het afvalwater naar de zuivering verpompt kan worden.

 • Inloopbijeenkomsten over dijkversterking langs de Vecht

  Waterschap Drents Overijsselse Delta nodigt inwoners en andere belangstellenden uit voor inloopbijeenkomsten over het project Veilige Vecht. Op dinsdag 28 juni bent u welkom bij zalencentrum de Overkant in Dalfsen en donderdag 30 juni in wijkcentrum de Weijenbelt in Berkum.

 • Nieuw gemaal Leenders in Wanneperveen open tijdens Dag van de Bouw

  Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 18 juni zetten Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en aannemer Dubbink, tussen 10.00 en 14.00 uur, de hekken van bouwplaats gemaal Leenders aan de Zomerdijk 4a in Wanneperveen (gemeente Meppel) open.

 • Inloopbijeenkomst dijkversterking Stenendijk Hasselt

  Waterschap Drents Overijsselse Delta en Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) houden woensdag 15 juni een inloopbijeenkomst over het versterken van de Stenendijk in Hasselt.

 • Dode vissen door hevige neerslag in Deventer

  Na diverse meldingen van omwonenden begin deze week hebben medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) uit enkele vijvers in Deventer dode vissen verwijderd.

 • Droogte neemt toe, meer vraag naar water

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ziet het neerslagtekort al vroeg in het seizoen toenemen. Hierdoor dalen de grondwaterstanden. Het waterschap voert water aan uit de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer en heeft de waterpeilen op maximaal gezet.