Op deze pagina vindt u een overzicht van al het nieuws van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wilt u zich aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven? Dat kan op de pagina nieuwsbrieven

 • Klimaatsubsidie waterschap voor Overijssel nu al op

  Het Overijsselse budget van 197.000 euro voor het stimuleren van acties om eigen huis, tuin en  leefomgeving ‘klimaat-proof’ in te richten is na vier maanden al op.

 • Officiële aftrap Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe

  Op vrijdag 1 april 2022 vond in het gemeentehuis van Westerveld de officiële aftrap van het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe plaats.

 • Waterschap zet controle ‘gele percelen’ voort

  Het waterschap zet na het succes van vorig jaar de controle op de ‘gele percelen’ voort. Daarin zit de werkzame stof glyfosaat. Na bespuiting kleuren deze percelen geel of oranje.

 • Damwanden drukken tegen hinder voor omgeving

  Om te onderzoeken of de bodem bij de dijkversterking Stadsdijken Zwolle zich leent voor het drukken van damwanden in plaats van trillen, heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een zogeheten ‘drukproef’ uitgevoerd.

 • Duurzaamheid wordt dé standaard binnen het waterschap

  Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft ingestemd met de aangescherpte aanpak van duurzaam werken. De ambities daarvoor zijn eerder al vastgelegd in de Watervisie en het Waterbeheerprogramma.

 • Waterschap start eerder met voorjaarsinspectie dijken

  Vanaf maandag 21 maart controleren dijkinspecteurs of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Er is extra aandacht voor mogelijke schade vanwege het hoogwater eerder dit jaar.

 • Dijkgraaf zoekt nieuwe bestuursleden voor “Tweede Kamer van het waterschap”

  In aanloop naar de waterschapsverkiezingen in maart 2023 is Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op zoek naar nieuwe bestuursleden die actief willen worden in het algemeen bestuur.

 • Schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren weer open voor recreatievaart

  Vanaf donderdag 14 april zijn de schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren in de Overijsselse Vecht weer open voor de recreatievaart. Daarmee gaat het zogeheten ‘schutseizoen’ voor de recreatievaart op de Overijsselse Vecht weer van start. Vanwege werkzaamheden aan de Spoorbrug over de Vecht zijn er verder in het vaarseizoen enkele stremmingen voor vaarwegverkeer.

 • Dalfsen en WDODelta werken gezamenlijk aan duurzaam afvalwatersysteem

  De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Dalfsen wordt al enige jaren te zwaar belast met de afvoer van afvalwater en regenwater. Door waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en de gemeente Dalfsen is onderzocht met welke maatregelen knelpunten opgelost kunnen worden.

 • Bijna 7.000 kilo gewasbeschermingsmiddelen opgehaald met agrarische ‘Bezemactie’ in Overijssel

  Ruim 160 agrarische ondernemers hebben in totaal bijna 7.000 kilo gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd tijdens de actie 'Bezem door de middelenkast' in Overijssel. Dankzij de actie konden agrariërs uit Overijssel kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren.

 • Waterstand in de Vecht weer normaal

  Zondagmorgen 27 februari constateerden dat de waterstand in de Overijsselse Vecht normale waarden heeft bereikt.

 • Dalende trend waterstand Vecht zet door

  De waterstanden in de Overijsselse Vecht zijn nog steeds hoger dan normaal in de winter, maar langzaam, maar zeker dalen deze. Op dit moment zijn de waterstanden in de Vecht anderhalve meter hoger dan normaal.

 • Hoogwater Vecht neemt af

  De hoge waterstanden op de Vecht dalen. Deze daling zet de komende dagen verder door.

 • Dijkinspectie Vechtdijken blijft nodig vanwege hoge waterstanden

  Het water in de Vecht staat al enige dagen hoog. Daarom inspecteert het waterschap de komende dagen de Vechtdijken. Hierbij zet het waterschap de vrijwillige dijkwacht in.

 • Waterstanden Zuid-West Drenthe en Noordwest Overijssel stabiel, waterschap blijft afvoeren

  De waterstanden op de Beilervaart en de Drentse Hoofdvaart zijn gedaald richting normaalwaarden. Op basis van de weersvoorspellingen verwacht het waterschap dat de situatie in de komende dagen stabiel blijft.

 • Vrijwillige dijkwacht in actie langs de Vecht

  anaf donderdagochtend 24 tot en met vrijdagavond 25 februari zet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vrijwillige dijkwachters in om de dijken langs de Vecht intensiever te inspecteren.

 • Vecht stijgt nog enkele centimeters

  De verdere stijging van de Vecht zal de komende dagen slechts centimeterwerk zijn. Het waterpeil staat momenteel ongeveer 1,20 meter hoger dan normaal in de winter.

 • Dijkinspectie langs de Vecht

  Het water in de Overijsselse Vecht staat hoog door de vele neerslag van de afgelopen dagen. Het waterpeil staat ongeveer 1,20 meter hoger dan normaal in de winter.

 • Waterschap werkt volle bak door regen en storm

  Door de regen en de opeenvolgende stormen is Waterschap Drents Overijsselse Delta al dagen in touw met het vasthouden, verdelen en afvoeren van water om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

 • Telefonische bereikbaarheid tijdens storm

  Door de storm komen er momenteel veel meldingen bij ons waterschap binnen. Wij vragen u aan de lijn te blijven wanneer u telefonisch een calamiteit wilt melden. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te woord te staan. Heeft uw melding geen spoed? Meld dit dan bij voorkeur via onze website, of neem op een later moment contact met ons op.

RSS feed