Op deze pagina vindt u een overzicht van al het nieuws van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wilt u zich aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven? Dat kan op de pagina nieuwsbrieven

 • Plannen bekend om wateroverlast in Boerenveensche Plassen te beperken

  Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft een besluit genomen over welk plan de voorkeur heeft om wateroverlast in het projectgebied van de Boerenveensche Plassen in de toekomst te beperken.

  Boerenveensche Plassen
 • Klimaatverandering vraagt grote aanpassingen van waterschap

  Op 14 december heeft het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het waterbeheerprogramma voor de jaren 2022-2027 (WBP) vastgesteld. De gevolgen van de klimaatverandering lopen hier als een rode draad doorheen en vormen extra uitdagingen in de toekomstplannen van het waterschap.

 • Aanvraag windturbines Zuiderzeehaven Kampen naar gemeente

  IJsseldelta Wind B.V. en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hebben de aanvraag voor de benodigde vergunningen voor het plaatsen van twee windturbines in de Zuiderzeehaven van Kampen officieel ingediend bij de gemeente.

 • Regionale Adaptatie Strategie moet helpen klimaatverandering het hoofd te bieden

  Op 7 december hebben de colleges van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld, de provincie Drenthe en het dagelijks bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Uitvoeringsagenda 2022-2027 (RUA) vastgesteld.

 • Toepassen herbruikbaar beton gemaal Vilsteren één van de eersten in het land

  Het toepassen van duurzaam materiaalgebruik wordt steeds belangrijker. Ook in het bouwen en renoveren van gemalen en stuwen. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) koos samen met GMB en leverancier New Horizon voor de renovatie van Gemaal Vilsteren voor circulair beton.

 • Gezamenlijke aanpak bestrijden exotische waterplanten in Weerribben en Blokzijl

  In de Weerribben en de wateren rondom Blokzijl zijn waterplanten aangetroffen die niet van nature thuishoren in Nederland. Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Waterschap Drents Overijssel Delta en gemeente Steenwijkerland slaan de handen ineen om dit probleem aan te pakken.

 • Waterschap stelt begroting en belastingtarieven vast

  De begroting 2022-2025 staat dinsdag 30 november op de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

 • Studenten bedenken oplossing om drijfvuil uit gemalen te houden

  Technasium-studenten van Christelijke Scholengemeenschap Dingstede uit Meppel bedachten voor ons een nieuwe oplossing om drijfvuil dat zich ophoopt voor gemalen makkelijk te kunnen verwijderen.

 • Duurzame slibgisting rioolwaterzuivering Echten stap dichterbij

  Op de rioolwaterzuivering in Echten gaan we groen gas produceren uit rioolwater. Een combinatie van de aannemers Van Hattum en Blankevoort en EQUANS gaat de nieuwe installatie voor het vergisten van rioolslib ontwerpen en bouwen.

 • Provincie Drenthe levert ook in 2022 bijdrage aan subsidie Klimaat Actief!

  Provincie Drenthe heeft besloten om ook in 2022 € 50.000 bij te dragen aan de subsidie Klimaat Actief! Daardoor is er meer geld beschikbaar en kunnen meer inwoners, bedrijven en scholen gebruik maken van de subsidie. We bieden de subsidie Klimaat Actief!

 • Vechtoever vrij van paaltjes, bootjes en steigers voor goede afvoer hoogwater

  Voor een vlotte en onbelemmerde afvoer van hoogwater tijdens de wintermaanden, roept Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) eigenaren van afrasteringen en rikkepaaltjes in het zomerbed van de Overijsselse Vecht op deze vóór woensdag 1 december te verwijderen.

 • WDODelta genomineerd voor de waterinnovatieprijs

  Stem op het mooie duurzame onderzoeksproject op de rioolwaterzuivering Hessenpoort in Zwolle en help ons aan de waterinnovatieprijs

  Genomineerd voor de waterinnovatieprijs 2021
 • Machinespektakel voor leerlingen in Pesse bij techniek- en waterles.

  Leerlingen van twee basisscholen in Pesse volgden in oktober een bijzondere techniek- en waterles. Zij maakten kennis met grote machines en leerden spelenderwijs over techniek en veiligheid. Deze les vond plaats in het kader van het zogenaamde Social Return on Investment (SROI), wat inhoudt dat er bij werkzaamheden van het waterschap ook oog is voor het sociale aspect. In dit geval voor het onderwijs.

 • Restauratie Stenendijk Hasselt in volle gang

  Samen met Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) werken we volop aan de restauratiewerkzaamheden van de monumentale Stenendijk in Hasselt. Het is de eerste zichtbare stap in de uitvoering van de dijkversterking als onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

 • Uniek! Vier gemalen in polders rond Scheerwolde letterlijk in de schijnwerpers

  Om alle geïnteresseerden kennis te laten maken met de aanpassingen in de polders rond Scheerwolde en de vier gerenoveerde (monumentale) gemalen Gelderingen, Giethoorn, Halfweg en Wetering, hebben we een route met kijkpunten gemaakt door het gebied voor alle belangstellenden.

 • Waterbaas uit Nieuwleusen wint ton

  Tussen 27 september en 6 oktober 2021 konden deelnemers meedoen aan onze waterbazen winactie met als hoofdprijs een regenton. Jeannette Kok uit Nieuwleusen is de gelukkige winnaar. “Ik ben hier heel blij mee!”

 • Rol dijkwachten crucialer dan ooit

  Afgelopen weekend stond de jaarlijkse praktijkoefening voor onze vrijwillige dijkwachten op het programma. In totaal leerden 175 nieuwe vrijwilligers hoe dijkwachten een dijk inspecteren als het hoogwater is.

 • Vier sluizen rondom Zwolle trekken winterjas aan

  Op donderdag 28 oktober plaatsen wij schotbalken in drie sluizen rondom Zwolle. Dit gebeurt ieder jaar om deze sluizen voor de komende winterperiode extra bescherming te geven. Begin april, aan het einde van het stormseizoen, worden de schotbalken weer verwijderd.

 • Arnold Nijland beëdigd als bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta

  Vanmiddag heeft onze dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman de heer Arnold Nijland beëdigd als lid van het algemeen bestuur.

 • Controle op schoonmaak van sloten gestart

  Wij zijn weer gestart met de controle op het schoonmaken van sloten door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Dit is nodig voor een goede aan- en afvoer van water. Van dinsdag 12 oktober tot maandag 8 november maakt een satelliet hiervoor foto’s van alle zogeheten schouwsloten.

RSS feed