Harry Schuiling benoemd als nieuwe bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman heeft Harry Schuiling benoemd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Schuiling was al fractievolger en volgt Jessika van Leeuwen op als lid van de BoerBurgerBeweging (BBB). Van Leeuwen was fractievoorzitter en verliet het waterschapsbestuur, omdat zij voor de BBB in het Europese parlement is gekozen. Jan Woldring neemt de taken van het fractievoorzitterschap op zich. 

Harry Schuiling is gehuwd, woonachtig in Nijeveen en werkt zijn hele leven in de rundveehouderijsector. De eerste 15 jaar in de dienstverlening, gevolgd door 28 jaar in de commerciële kant. Hij is sinds 1997 werkzaam bij Semex, een bedrijf voor genetische oplossingen in de rundveehouderij. Momenteel is hij als director of International Sales & Business Development, verantwoordelijk voor delen van Europa, Afrika en Azië.

Fascinatie

Schuiling: “Opgegroeid in Noordoost-Drenthe aan de rand van de Hondsrug zijn melkkoeien de rode draad in mijn leven. Gefascineerd door koeien kwam daar tijdens mijn eerste job een tweede fascinatie bij: water en de waterhuishouding. Werken in de Alblasserwaard in Zuid-Holland betekende voor mij een andere kijk krijgen op water en op waterhuishouding. Om onder NAP de vruchtbare bodem te laten functioneren en in staat te zijn fenomenale opbrengsten van blijvend grasland te genereren, betekende een nieuw stadium in de fascinatie.” 
“Water speelt bedoeld en onbedoeld, bewust en onbewust een cruciale rol in ons bestaan”, vervolgt Schuiling. Aan de rand van de Hondsrug zorgde de beheersing van de waterstromen voor welvaart in het gebied, met een blijvend oog voor natuur en cultuurhistorische waarden. In mijn Alblasserwaardperiode leerde ik het belang van een juiste waterhuishouding als basis voor een ongelofelijk vruchtbare delta tot zeven meter onder NAP. Letterlijk veerkrachtige grond die het grondwater nodig heeft om duurzaam te functioneren.”

Uitdagingen

“Het 26 jaar woonachtig zijn op het laagste punt van de provincie Drenthe komt met uitdagingen. Hoe houden we de Drentse hoofdvaart controleerbaar op peil en hoe zorgen we voor een optimale water balans van onze vruchtbare landbouwgrond met een indrukwekkend systeem voor waterhuishouding en hoe behouden we de ultieme beauty van bijvoorbeeld ons Reestdal landschap in stand?”

Zetelverdeling

In het waterschapsbestuur zijn de zetels als volgt verdeeld: BBB (9), Water Natuurlijk (5), 
VVD (2), CDA (2), ChristenUnie (2), Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel (2), SGP (1), 
Partij voor de Dieren (2), Ongebouwd (2) en natuurterreinen (2).