Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 8 juni zetten wij tussen 10.00 en 15.00 uur de hekken open voor publiek bij twee projecten. Zo krijgen geïnteresseerden de unieke kans om een kijkje te nemen bij de bouw van de slib- en groengasinstallatie op rioolwaterzuivering Echten. Ook kan een boottocht worden gemaakt langs de dijkversterking Stadsdijken Zwolle of een bezoek worden gebracht aan de bouwplaats van dit zeer bijzondere dijkversterkingsproject. 

De Dag van de Bouw is een initiatief van Bouwend Nederland. Bouw- en infrabedrijven stellen op die dag met trots hun bouwplaatsen open voor het Nederlands publiek. Jong en oud kunnen dan ontdekken wat er komt kijken bij het bouwen van onder andere huizen, wegen, ziekenhuizen, dijken en rioolwaterzuiveringen.