Op woensdag 17 april ontving Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een melding dat het water in de sloot langs de Donker Cortiusware in Zwolle Zuid wit kleurde. Het witgekleurde water komt vermoedelijk door een lozing van witte verf. De gevallen regen zorgt voor vermenging, waardoor de witte kleur wegtrekt.

Het regenwater zorgt voor vermenging. De witte kleur trekt vanzelf weg. Links op de foto: situatie 17 april, rechts op de foto: situatie 18 april.

Het gaat om een doodlopende sloot. Hierdoor kan het waterschap niet extra water aan- of afvoeren om het water te spoelen. Het regenwater dat valt is gunstig en helpt een handje om het water te verdunnen en te spoelen. 

Medewerkers van het waterschap houden de situatie in de gaten.

Schoon water

Het is belangrijk dat ongebruikelijke stoffen niet via de regenwaterafvoer worden geloosd. Het waterschap vraagt inwoners en bedrijven dan ook om goed op te letten wat er via het riool of regenwaterafvoer wegspoelt.

Bij een lozing van vervuild water, doet het waterschap altijd onderzoek naar de herkomst met betrokken partijen.