De waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden zijn 1 januari 2016 gefuseerd tot het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Deze beide waterschappen zijn ook weer ontstaan uit kleinere water- en zuiveringschappen. Al deze water- en zuiveringschappen noemen we de 'voorgangers' van WDODelta. Al die voorgangers hadden archieven. Waar kunt u ze terugvinden?