De waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden zijn 1 januari 2016 gefuseerd tot het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Deze beide waterschappen zijn ook weer ontstaan uit kleinere water- en zuiveringschappen. Al deze water- en zuiveringschappen noemen we de 'voorgangers' van WDODelta. Al die voorgangers hadden archieven. Waar kunt u ze terugvinden?

Locatie

De oude archieven van de voorgangers van Groot Salland en Reest en Wieden zijn overgebracht naar zogenaamde archiefbewaarplaatsen. Hieronder ziet u een overzicht van de oude archieven met daarbij de locatie van de archiefbewaarplaatsen. Onderaan de pagina staan de contactgegevens van deze archiefbewaarplaatsen.
Om stukken uit de oude archieven in te zien, kunt u contact opnemen met de desbetreffende locatie. Deze archieven zijn openbaar en gratis in te zien.

Wat kunt u vinden

In de waterschapsarchieven vindt u overzichten van oude leggers, verbeterplannen met betrekking tot wateren, kaartmateriaal, notulen van vergaderingen, begrotingen, jaarrekeningen en dergelijke. De inventarissen van de archieven van deze voorgangers kunt u vinden op het Drents Archiefnet: https://drentsarchiefnet.nl/ voor de voorgangers van waterschap Reest en Wieden. Nb. Niet alle inventarissen hiervan zijn al opgenomen, hier wordt nog aan gewerkt. U kunt deze ook opvragen bij de afdeling archief van ons waterschap (zie ‘contact’ boven aan de pagina). Voor voorgangers van waterschap Groot Salland kunt u deze bekijken bij het Historisch Centrum Overijssel en Archieven.nl (zie contactinfo). 

VOORGANGERS WATERSCHAP GROOT SALLAND

Voorganger

Vindplaats

Waterschap Salland, voorgangers:
polder Sekdoorn
polder Lierder- en Molenbroek
polder Zuthemerbroek
polder De Vijf Marken
De Molenpolder (Windesheim/Herxen)
Hengforderwaarden

Historisch Centrum Overijssel

Waterschap Bezuiden de Vecht voorgangers:
waterschap Dalmsholte
Waterschap Dieze
Waterschap Herfte
Waterschap Zuider vechtdijken en Zwarte Waters
Waterschap Vechtdijken

Historisch Centrum Overijssel

Waterschap Benoorden de Dedemsvaart voorgangers:
Waterschap Hasselt en Zwartsluis
Waterschap Westhuizingerveld

Historisch Centrum Overijssel

Waterschap Noorder Vechtdijken voorgangers:
3e Dijkdistrict Noorder Vechtdijken
Waterschap Dalfser Hooislagen en De Markte
Waterschap Het Ommerveld

Historisch Centrum Overijssel

Waterschap IJsseldelta voorgangers
waterschap De IJssellanden
waterschap De Zuiderzeepolder
waterschap Zalk
waterschap De Pieper
waterschap De Onderdijkse Polder
waterschap Mastenbroek
waterschap De Koekoek, het Zwijnsleger, de Hagens
waterschap Laag Zalk
waterschap Kamperveen
waterschap Dronthen
waterschap Benoorden de Willemsvaart
waterschap Broeken en Maten
waterschap Bedijking langs Dronthen

Archiefbewaarplaats van de gemeente Kampen

Zuiveringschap West-Overijssel

Historisch Centrum Overijssel

VOORGANGERS WATERSCHAP REEST EN WIEDEN

Voorganger

Vindplaats

Waterschap Wold en Wieden voorgangers
waterschap Vledder- en Wapserveensche Aa
waterschap Vollenhove
waterschap Nijeveen-Kolderveen

Coevorden

Waterschap Meppelerdiep
waterschap Oude Vaart
waterschap De Wold Aa
waterschap Middenveld
waterschap Smilde
waterschap Riegmeer
waterschap Ruinerwold
zuiveringsschap Drenthe

Coevorden

*) Adressen:

Collectie Overijssel (CO)

Van Wevelinkhovenstraat,
Postadres & parkeren: Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle
Telefoon : 085 - 488 50 00
E-mail : contactformulier of mail naar info@collectieoverijssel.nl
Website : https://collectieoverijssel.nl/

Archiefbewaarplaats van de gemeente Kampen: Stadsarchief Kampen

Oudestraat 216C, 8261 CA Kampen
Telefoon : 038 - 3370770
E-mail : info@stadsarchiefkampen.nl
Website : https://www.stadsarchiefkampen.nl/

Coevorden / Archiefbewaarplaats Reest en Wieden

Archiefbewaarplaats
Burgemeester Feithsingel 2, 7742 BP Coevorden
Telefoon : 088 - 233 12 00
E-mail : info@wdodelta.nl
Website : www.wdodelta.nl

  Handige links:

  • Archieven.nl: Landelijke toegang op inventarissen en tal van andere toegangen;
  • Archiefwiki: Lijst met archieftermen en een lijst van archieven en archieforganisaties in Nederland;
  • Nationaal Archief: Zoeken in de collecties van het Nationaal Archief;
  • Historische bronnen van het Huygens Instituut ING: Historische bronnen ontsloten door Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis;
  • Broncommentaren: Online versie van de serie broncommentaren, uitgegeven door Huygens ING, o.m. over kadastrale bronnen, bevolkingsregister, boedelinventarissen etc.;
  • Staten generaal: Verslagen, kamerstukken, Kamervragen Eerste en tweede Kamer uit de periode.