Home

Nieuws

  • Wij zijn weer gestart met de controle op het schoonmaken van sloten door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Dit is nodig voor een goede aan- en afvoer van water. Van dinsdag 12 oktober tot maandag 8 november maakt een satelliet hiervoor foto’s van alle zogeheten schouwsloten.
  • Afgelopen weekend ontstond een persleidingbreuk in Pesse. Inmiddels is het lek in de persleiding gerepareerd.
  • Het Definitief Ontwerp van de geplande dijkversterking van Stadsdijken Zwolle is klaar. Projectmedewerkers van ons waterschap en van Dijkteam Zwolle gingen daarom met een mobiel Project Informatiepunt ‘on tour’ in de wijk Holtenbroek.
  • Fiets jij mee door de waterrijke Kop van Overijssel? Ons waterschap heeft een digitale fietsroute door de waterrijke Kop van Overijssel gelanceerd. De gehele route is 50 kilometer lang en voert langs diverse objecten van het waterschap en door verschillende dorpen en steden.
  • Zaterdag 17 november liep er in Pesse rioolwater de sloot in, ter hoogte van de Kampiepensweg. De oorzaak hiervan is een persleidingbreuk.
    Logo Drents Overijsselse Delta, uw waterschap
  • We zijn gestart met de nieuwbouw van gemaal Leenders aan de Zomerdijk (N375) in Wanneperveen. Het huidige gemaal heeft onvoldoende capaciteit om in de toekomst het gewenste waterpeil te leveren en wordt daarom vervangen door een nieuw gemaal.

Steeds meer mensen vangen water op met een groen dak. Wat kun jij doen Waterbaas?