Home

Nieuws

  • Hans Pereboom, dagelijks bestuurder van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, heeft de waterschapspenning gekregen. De onderscheiding viel hem ten deel ter ere van zijn 25-jarig jubileum als waterschapsbestuurder.
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vechtstromen nodigen bewoners langs de Vecht en andere belangstellenden uit voor de online masterclass ‘Van de druppel naar de Vecht’ op donderdagavond 3 februari van 20.00 tot 21.30 uur.
  • Het ontwerp provinciaal inpassingsplan Noordmanen ligt van dinsdag 25 januari tot en met maandag 7 maart 2022 ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen op het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp-Peilbesluit.
  • Een verreiker: een mix van een grote vorkheftruck en een shovel die gebouwd is om zware lasten te tillen en te verplaatsen. Waterschap Drents Overijsselse Delta schafte een milieuvriendelijke versie aan: volledig elektrisch.
  • Gemaal Cellemuiden, tussen Genemuiden en Hasselt, is gerenoveerd en voldoet weer aan de eisen van deze tijd. Het nieuwe, beeldbepalende gebouw ligt aan het Zwarte Water, ter hoogte van Cellemuiden 28. De dijk, die tijdelijk was afgesloten, is weer begaanbaar voor al het verkeer.
  • We merken het allemaal. Het wordt warmer en droger en de risico’s op wateroverlast en overstromingen nemen toe. De gevolgen van de klimaatveranderingen kunnen (gedeeltelijk) worden opgevangen. Dit heet klimaatadaptatie. De gemeenten in West-Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel pakken klimaatadaptatie regionaal op.