Home

Nieuws

 • Liveblog: droogte

  Het is droog in Nederland, ook in ons gebied. In dit liveblog houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in ons werkgebied.

  Droge IJssel
 • Waterschap zet sloten extra vol en houdt maximaal water vast

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat de waterpeilen in sloten daar waar mogelijk extra hoog opzetten tot boven het maximale zomerpeil. Hiermee wil het waterschap een buffer opbouwen in de voorraad grond- en oppervlaktewater.

  wateraanvoer in het buitengebied van Nieuwleusen
 • Extra pompen in IJssel voor voldoende water in Twentekanaal

  Door de extreem lage waterstand op de IJssel hebben de gezamenlijke waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en IJssel in samenwerking met Rijkswaterstaat besloten om extra pompen te plaatsen bij gemaal Eefde, net iets boven Zutphen.

 • Dijkteam Zwolle benut zomersluiting Scania voor dijkversterking

  Als voorbereiding op de versterking van de Stadsdijken Zwolle is Dijkteam Zwolle op maandag 18 juli alvast met werkzaamheden op het terrein van Scania gestart. Dit verkleint de kans op een verstoring van het productieproces tijdens de uitvoering van de dijkversterking die eind van het jaar begint.

 • Schotbalken in Katerveersluis om water vast te houden

  Om het waterpeil in het stedelijk gebied van Zwolle op niveau te houden, hebben we in samenwerking met de gemeente Zwolle, schotbalken geplaatst in de Katerveersluis in Zwolle.

 • Dijkversterking monumentale Stenendijk Hasselt van start

  Donderdag 14 juli werd het officiële startschot gegeven voor de dijkversterking van de historische Stenendijk in Hasselt. Deze oude Zuiderzee-kering wordt versterkt door over een lengte van ruim één kilometer 12 meter lange damwanden in de dijk te drukken. Dit gebeurt volledig elektrisch.