Home

Nieuws

 • Bij de Hulsterplas in Nieuwleusen is de afgelopen weken een vuilfuik geplaatst om het grofvuil, dat bij hevige regenval in het water van de plas terecht komt, tegen te houden.
  Op deze afbeelding is de vuilfuik bij de Hulsterplas in Nieuwleusen te zien.
 • Op dinsdag 21 september nam het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een besluit over welke manier de voorkeur heeft om wateroverlast in het projectgebied van de Ruiner Aa in de toekomst te beperken.
  foto van bovenloop Ruiner Aa
 • De regering investeert 6,8 miljard in het verduurzamen van Nederland en 250 miljoen euro in maatregelen tegen droogte. Dat blijkt uit de Miljoenennota. De waterschappen zien deze aandacht voor klimaatverandering als een bevestiging van de urgentie hiervan, maar benadrukken wel dat er extra rijksgeld nodig is voor decentrale overheden om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen.
  bovenaanzicht dijk
 • Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaan de wijk Holtenbroek in Zwolle in om het Definitief Ontwerp van het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle toe te lichten.
 • Donderdag 16 september is het drijvende zonnepark op de zandwinplas in Beilen op feestelijke manier geopend met een symbolische druk op de startknop. In april van dit jaar werd het park al technisch in bedrijf gesteld, en levert inmiddels groene stroom voor een derde van het aantal huishoudens in de gemeente Midden-Drenthe.
 • Samen met alle waterschappen roepen wij alle Waterbazen van Nederland op om mee te helpen zwerfafval te rapen op en rond het water voor World Cleanup Day. Door te ‘Scheppen voor schoon water’ draag je bij aan het terugdringen van zwerfafval en hou je het water schoon. Doe je ook mee?
  man vist afval uit het water

Steeds meer mensen vangen water op met een groen dak. Wat kun jij doen Waterbaas?