De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De ruim één kilometer lange dijk was onvoldoende sterk en voldeed niet aan de huidige eisen voor waterveiligheid. In 2022 en 2023 is de Stenendijk versterkt. Tussen 2021 en 2023 is ook de monumentale muur gerestaureerd. Dit project was onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Waar?

Digitale kaart Stenendijk:

Wat deden we?

Samen met bewoners en ambtelijke partners onderzochten we wat de beste oplossing is voor een veilige Stenendijk, ook in de toekomst. Er is een damwand in de dijk gebracht met een diepte van ongeveer 12 meter. Zo zijn de monumentale stenen muur, (beschermde) natuurwaarden en omliggende woningen behouden. De damwand zorgt voor de veiligheid voor de bewoners achter de dijk en houdt het water tegen als het nodig is. Na het aanbrengen van de damwand is de asfaltweg vervangen door een betonnen verharding.

Sinds 1975 is de Stenendijk een Rijksmoment. De oudste delen zijn meer dan 500 jaar oud. De muur behoort tot het meest unieke, authentieke en omvangrijke erfgoed van het waterschap. Denk aan de lappendeken van het metselwerk, de plantengroei op de muur en de karakteristieke steunberen. Tussen 2021 en 2023 is de muur gerestaureerd, zodat die behouden blijft voor toekomstige generaties.

Wanneer?

De dijkversterking en restauratiewerkzaamheden aan de muur zijn in april 2023 afgerond

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Marjan Vervoort: 088–2331200 of stenendijk@wdodelta.nl