De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd het project versneld op te pakken. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Waar?

Digitale kaart Stenendijk:

Wat doen we?

De ruim één kilometer lange dijk is onvoldoende sterk en voldoet niet aan de huidige eisen voor waterveiligheid. Samen met bewoners en ambtelijke partners onderzochten we wat de beste oplossing is voor een veilige Stenendijk, ook in de toekomst. Er wordt een damwand in de dijk geplaatst, zodat het waterveiligheidsprobleem wordt opgelost. Dit is technisch haalbaar en heeft het de minste impact op de omgeving. De monumentale stenen muur, (beschermde) natuurwaarden en omliggende woningen worden op deze manier behouden. Ook wordt de monumentale muur gerestaureerd. Uniek aan het project is dat er emissieloos wordt gewerkt. 

Hoe verder?

De komende maanden wordt er gewerkt aan de Stenendijk. Vanaf 4 juli start de dijkversterking door het drukken van een damwand in de dijk. Vanaf augustus wordt ook het tweede deel van de restauratie van de muur uitgevoerd. Om dit veilig te kunnen doen, is van vrijdag 1 juli tot en met december 2022 de Stenendijk in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Dit geldt ook voor fietsers en voetgangers. Vanaf 4 juli is ook de kruising van de Hogenbergweg-Gennerdijk voor twee weken dicht vanwege de start van de dijkversterking. Voor beide afsluitingen is een omleidingsroute ingesteld.

Wanneer?

In het najaar van 2021 is de eerste schop de grond ingegaan voor de restauratie van de muur. Ondertussen werken we, samen met een aannemer en verschillende partijen uit de omgeving, aan het uitwerken van het ontwerp van de dijkversterking. Ook worden in deze periode vergunningen aangevraagd. Rond de zomer van 2022 starten we met de dijkversterking door het aanbrengen van een damwand in de dijk. In 2023 moet het project klaar zijn.

  • Volg dit project op uw telefoon of tablet: download de gratis app Waterwerk (Android | iOS ). In de app kunt u ook vragen stellen en uw mening geven.

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Marjan Vervoort: 088–2331200 of stenendijk@wdodelta.nl