De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd het project versneld op te pakken.

Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Aanmelden online bijeenkomst | 1 juli om 19.30 uur

Waar?

Digitale kaart Stenendijk:

Wat doen we?

De ruim één kilometer lange dijk is onvoldoende sterk en voldoet niet aan de huidige eisen voor waterveiligheid. Samen met bewoners en ambtelijke partners onderzochten we het afgelopen jaar wat de beste oplossing is voor een veilige Stenendijk, ook in de toekomst. Een zogeheten zelfstandig kerende constructie in de dijk, zoals een damwand of een wand van gewapend beton, lost het waterveiligheidsprobleem op. Daarnaast is het technisch haalbaar en heeft het de minste impact op de omgeving. De monumentale stenen muur, (beschermde) natuurwaarden en omliggende woningen worden op deze manier behouden.

Wanneer?

Eind volgend jaar (2021) gaat de eerste schop de grond in. Tot die tijd gaan we, samen met een aannemer en verschillende partijen uit de omgeving, aan de slag met het uitwerken van het ontwerp van de dijkversterking. Ook worden in deze periode vergunningen aangevraagd. In 2023 moet het project klaar zijn.

  • Volg dit project op uw telefoon of tablet: download de gratis app Waterwerk (Android | iOS ). In de app kunt u ook vragen stellen en uw mening geven.

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Marjan Vervoort: 088–2331200 of stenendijk@wdodelta.nl

 

Heeft u gevonden wat u zocht?