De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd het project versneld op te pakken. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Waar?

Digitale kaart Stenendijk:

Wat doen we?

De ruim één kilometer lange dijk is onvoldoende sterk en voldoet niet aan de huidige eisen voor waterveiligheid. Samen met bewoners en ambtelijke partners onderzochten we wat de beste oplossing is voor een veilige Stenendijk, ook in de toekomst. Er wordt een damwand in de dijk geplaatst, zodat het waterveiligheidsprobleem wordt opgelost. Dit is technisch haalbaar en heeft het de minste impact op de omgeving. De monumentale stenen muur, (beschermde) natuurwaarden en omliggende woningen worden op deze manier behouden. Ook wordt de monumentale muur gerestaureerd. Uniek aan het project is dat er emissieloos wordt gewerkt. 

Hoe verder?

De bouwcombinatie startte in juli 2022 met de dijkversterking. Het drukken van de damwanden bleek door de samenstelling van de grondlagen lastiger dan verwacht. Hierdoor zijn er dikkere damwandplanken aangeschaft. Gelukkig werden de nieuwe damwandplanken snel geleverd en gaat het drukken nu een stuk beter. Ook is voor een deel het fietspad aangelegd vanaf gemaal Streukelerzijl. Naast het versterken van de dijk, wordt de Stenendijk ook gerestaureerd. Op dit moment wordt gewerkt aan het herstellen van het voeg- en metselwerk, het vervangen van oude kapotte stenen en het inspecteren van de fundering door de restaurateurs van Koninklijke Woudenberg. De planning is nu dat we de dijk eind april weer open kunnen stellen.

Wanneer?

Vanaf begin juli worden damwanden in de dijk gedrukt om de dijk te versterken. Helaas duren deze werkzaamheden langer dan gedacht en halen we de geplande einddatum van eind december niet. De planning is nu dat de dijk eind april weer open gaat. Deze restauratiewerkzaamheden aan de muur worden in het voorjaar van 2023 afgerond.

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Marjan Vervoort: 088–2331200 of stenendijk@wdodelta.nl