De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd het project versneld op te pakken. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Aanmelden dijkexperience 5 oktober

Neem woensdagmiddag 5 oktober een kijkje achter het bouwhek bij de dijkversterking aan de Stenendijk in Hasselt. Tijdens deze ‘dijkexperience’ krijgt u een rondleiding langs de dijk, het materieel waarmee wordt gewerkt en de Silent Piler. Dit is de machine die de 12 meter lange damwanden in de dijk drukt. De rondleiding start vanaf Molen de Zwaluw (Stenendijk 7) om 13.00 uur (plekken beschikbaar), 14.00 uur (VOL), 15.00 uur (VOL) en 16.00 uur (plekken beschikbaar).

Aanmelden voor de dijkexperience

Waar?

Digitale kaart Stenendijk:

Wat doen we?

De ruim één kilometer lange dijk is onvoldoende sterk en voldoet niet aan de huidige eisen voor waterveiligheid. Samen met bewoners en ambtelijke partners onderzochten we wat de beste oplossing is voor een veilige Stenendijk, ook in de toekomst. Er wordt een damwand in de dijk geplaatst, zodat het waterveiligheidsprobleem wordt opgelost. Dit is technisch haalbaar en heeft het de minste impact op de omgeving. De monumentale stenen muur, (beschermde) natuurwaarden en omliggende woningen worden op deze manier behouden. Ook wordt de monumentale muur gerestaureerd. Uniek aan het project is dat er emissieloos wordt gewerkt. 

Hoe verder?

De machine die de damwanden plaatst, is bij het rechte deel van de Stenendijk aangekomen. Dat betekent dat vanaf de kruising van gemaal Streukelerzijl tot voorbij de woning aan de Stenendijk 6 de damwandplanken zijn geplaatst. Ook wordt gestart met het aanbrengen van het betonnen wegdek op het deel waar de damwanden al zijn geplaatst. De woningen aan deze kant van de dijk zijn naar verwachting uiterlijk half oktober weer bereikbaar via de dijk.

Naast het versterken van de dijk, wordt de Stenendijk gerestaureerd. De komende maanden wordt o.a. gewerkt aan het herstellen van het voeg- en metselwerk, het vervangen van oude kapotte stenen en het inspecteren van de fundering. De restaurateurs van Koninklijke Woudenberg zijn vanaf half augustus tot en met het voorjaar van 2023 bij de muur aan het werk. 

Wanneer?

Vanaf begin juli worden damwanden in de dijk gedrukt om de dijk te versterken. Naar verwachting is eind december de dijkversterking klaar. Vanaf half augustus wordt het tweede deel van de restauratie aan de muur uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden in het voorjaar van 2023 afgerond. 

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Marjan Vervoort: 088–2331200 of stenendijk@wdodelta.nl