In Hasselt werken Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en bouwcombinatie Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) samen aan het versterken van de monumentale Stenendijk. De bouwcombinatie startte in juli met de uitvoering, maar haalt de geplande opleverdatum van eind december niet. De dijkversterking is in het tweede kwartaal van 2023 klaar. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Luuk Verbij is projectmanager bij de bouwcombinatie. Hij licht toe: “We hebben in eerdere communicatie beloofd dat het werk met de kerst klaar is. Dit moeten we helaas bijstellen: het drukken van de damwanden duurt langer dan verwacht. Daarom is de nieuwe planning dat we in het tweede kwartaal van 2023 de dijk open kunnen stellen.”

Ondergrond moeilijk drukbaar

De reden van de vertraging is dat de ondergrond moeilijk drukbaar blijkt. “Voor we deze werkwijze bepaalden, hebben we uiteraard onderzoek en analyses gedaan”, vertelt Verbij. Zo zijn er sonderingen (proefboringen) gemaakt om de ondergrond te bepalen. “Maar we kunnen niet elke meter onderzoeken en dus blijft er altijd een risico. Daar lopen we nu tegenaan: de samenstelling van de grondlagen in combinatie met onze damwandplanken leidt tot moeilijkheden met drukken.” Het feit dat er op dit project uit milieuoverwegingen elektrisch wordt gewerkt, heeft hier geen negatieve invloed op, geeft Verbij aan. “De speciaal voor dit project ingezette elektrische Silent Piler is technisch in staat om de damwanden te plaatsen. Het probleem zit écht in het effect van de ondergrond op de damwandplanken.”

Dikkere damwandplanken

Om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden – de dijkversterking wordt immers betaald van belastinggeld – is bij het uitwerken van de plannen een afweging gemaakt tussen de kosten en de kans op slagen. Op basis daarvan is gekozen voor dunne damwandplanken: minder staal, dus minder kosten. Die afweging is te optimistisch gebleken. Nu blijkt dat het drukken moeilijk gaat, kiest de combinatie toch voor dikkere damwandplanken. Dat maakt overigens voor de kwaliteit van de dijk niet uit, vertelt Verbij: “De dikte van de planken heeft te maken met het inbrengen, het maakt geen verschil voor de hoogwaterveiligheid. Die is bij beide diktes hetzelfde.” Wel levert de keuze voor nieuwe damwandplanken extra vertraging op: de dunne damwanden lagen klaar, maar nieuwe stalen planken zijn in de huidige staalmarkt, met veel schaarste, lastig verkrijgbaar.

Omleidingsroute

Al eerder kozen het waterschap en de bouwcombinatie er uit veiligheidsoverwegingen voor om de dijk volledig af te sluiten voor al het verkeer. Dan leveren de werkzaamheden geen risico’s voor de veiligheid van weggebruikers – zij komen anders te dichtbij de damwandstelling, met het risico dat damwandplanken vallen. Daarom houdt DAS de bestaande omleidingsroute via de Zandvoortweg en Verkavelingsweg aan tot de dijkversterking klaar is.

Met man en macht

Dick van Pijkeren, projectmanager bij het waterschap: “Vertraging is nooit wenselijk. Juist bij deze monumentale muur en de huizen die dicht op de dijk staan, willen we erg zorgvuldig te werk gaan. Uiteraard zijn de aanwonenden van de Stenendijk geïnformeerd over de vertraging en wat dat voor hen betekent. Want de bouwplaats is voor hun deur. Samen met de bouwcombinatie werken we met man en macht om te zorgen dat de dijk volgend jaar weer toegankelijk is voor aanwonenden, fietsers en wandelaars.”