De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Inmiddels is het plaatsen van de damwandplanken in volle gang, het eerste deel van het fietspad klaar en weten we wanneer de dijk ongeveer weer open kan voor fietsers, wandelaars en bestemmingsverkeer. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Stenendijk eind april open

De bouwcombinatie startte in juli 2022 met de dijkversterking. Het drukken van de damwanden bleek door de samenstelling van de grondlagen lastiger dan verwacht. Daarom zijn dikkere damwandplanken aangeschaft. Gelukkig konden de nieuwe damwandplanken snel geleverd worden en gaat het drukken nu een stuk beter. Ook is al een deel van het fietspad aangelegd. Verder verloopt de restauratie van de Stenendijk goed. De planning is nu dat we de dijk eind april weer open kunnen stellen. 

Dronefoto Stenendijk 2022

Kijkje achter de bouwhekken

Door de afgeschermde bouwhekken langs de Stenendijk in Hasselt ziet u niets. De werkzaamheden worden daarnaast elektrisch uitgevoerd, dus u hoort ook vrij weinig. En dat maakt extra nieuwsgierig! Wat gebeurt er allemaal? In 1 minuut neemt een medewerker van het project u mee. Dit keer in de spotlight: Wilco Landman, één van de bouwers aan de Stenendijk.

Stenendijk in 1 minuut: het fietspad

Bereikbaarheid en omleidingsroute

De Stenendijk blijft afgesloten voor fietsers en wandelaars totdat de werkzaamheden klaar zijn. Daarom blijft de bestaande omleidingsroute via de Zandvoortweg en Verkavelingsweg, tot de dijk weer volledig open is. Omdat het fietspad pas voor een deel klaar is, is de Stenendijk vanaf gemaal Streukelerzijl alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer voor de huizen aan de Stenendijk 6 t/m 12.  

Al eerder kozen het waterschap en de Dijkzone Alliantie Stenendijk er uit veiligheidsoverwegingen voor om de dijk volledig af te sluiten voor al het verkeer tijdens de werkzaamheden. Zo komt de veiligheid van weggebruikers niet in het geding – zij komen anders te dichtbij de damwandstelling, met valgevaar als risico. Via deze nieuwsbrief benadrukken wij nogmaals het afgezette stuk van de Stenendijk niet te betreden. 

Bereikbaarheid en omleidingsroute Stenendijk

Bezoek scholieren aan de Stenendijk

Scholieren van de basisscholen de Toermalijn en Prins Willem-Alexander brachten begin december een bezoek aan de Stenendijk. Zij kregen uitleg over de werkzaamheden, veiligheid tijdens de uitvoering en natuurlijk hoogwaterveiligheid. Daarnaast hebben ook verschillende vakopleidingen een bezoek gebracht aan de Stenendijk.  

Aangezien de werkzaamheden aan de Stenendijk elektrisch en emissieloos worden uitgevoerd hopen wij hiermee ook de toekomstige generatie enthousiast te maken om gezamenlijk op een duurzame manier te werken aan dijkversterkingsprojecten.  

Scholieren bezoeken Stenendijk Hasselt

Waterschapsverkiezingen: stem 15 maart

Op woensdag 15 maart stemmen we voor het waterschap. Er valt echt iets te kiezen: de toekomst van het Nederlandse water gaat ook u aan! En die toekomst staat onder druk. De wereld om ons heen verandert en het wordt steeds moeilijker om schoon water, voldoende water én veilige dijken te garanderen. Wat vindt u belangrijk?

Waterschapsverkiezingen 2023 Stenendijk nieuwsbrief