De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Vanaf 1 juli zijn het waterschap en de Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) gestart met het versterken van de dijk. Helaas duurt het drukken van de damwanden langer dan verwacht en blijft de dijk langer dicht. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 

Kennis maken met Luuk Verbij

Luuk Verbij is de projectmanager namens de bouwcombinatie Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS). Luuk: “Vanaf deze maand mag ik een bijdrage gaan leveren aan een mooi project welke nu volop in uitvoering is. Een uniek project waarbij er naast het primair zorgen voor de waterveiligheid van het achterland een naastliggend monument gerestaureerd wordt. Waarbij het extra bijzonder is dat het gehele werk aan de dijk elektrisch wordt uitgevoerd. Ik kijk ernaar uit om samen met het projectteam en het waterschap het werk succesvol af te ronden.” 

Werkzaamheden Stenendijk vertraagd

De bouwcombinatie startte in juli met de uitvoering van de dijkversterking, maar haalt de geplande opleverdatum van eind december niet. Luuk Verbij licht toe: “We hebben in eerdere communicatie beloofd dat het werk met de kerst klaar is. Dit moeten we helaas bijstellen: het drukken van de damwanden duurt langer dan verwacht. Daarom is de nieuwe planning dat we in het tweede kwartaal van 2023 de dijk open kunnen stellen.” De reden van de vertraging is dat de ondergrond moeilijk drukbaar blijkt. 

Oplossing dikkere damwandplanken

Om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden – de dijkversterking wordt immers betaald van belastinggeld – is in de planuitwerking gekozen voor dunne damwandplanken. Gunstig, want minder staal betekent minder kosten. Nu blijkt dat het drukken moeilijk gaat, kiest de combinatie toch voor dikkere damwandplanken die makkelijker in de dijk kunnen worden gedrukt.  

Bereikbaarheid Stenendijk

Al eerder kozen het waterschap en DAS er uit veiligheidsoverwegingen voor om de dijk volledig af te sluiten voor al het verkeer tijdens de werkzaamheden. Zo komt de veiligheid van weggebruikers niet in het geding – zij komen anders te dichtbij de damwandstelling, met valgevaar als risico. Daarom blijft de bestaande omleidingsroute via de Zandvoortweg en Verkavelingsweg, tot de dijk weer open is.   

Terugblik Dijkexperience

Zo’n 80 mensen bezochten woensdagmiddag 5 oktober de Dijkexperience bij de Stenendijk. Zij kregen rondleidingen langs het materieel en konden met eigen ogen zien hoe de Silent Piler de damwanden de dijk in drukt. De bezoekers gaven terug dat ze deze Dijkexperience zeer leerzaam vonden.  

Kijkje achter de bouwhekken

Door de afgeschermde bouwhekken langs de Stenendijk in Hasselt ziet u niets. De werkzaamheden worden daarnaast elektrisch uitgevoerd, dus u hoort ook vrij weinig. En dat maakt extra nieuwsgierig! Wat gebeurt er allemaal? In 1 minuut neemt een medewerker van het project u mee. Dit keer in de spotlight: Tiemen, de machinist van de Silent Piler.