Waterschap Drents Overijsselse Delta en Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) nodigen inwoners van Hasselt en andere belangstellenden uit voor een online informatiebijeenkomst op donderdag 1 juli om 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de geplande dijkversterking van de Stenendijk in Hasselt. Via wdodelta.nl/stenendijk meldt u zich aan. 

De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Daarom wordt de Stenendijk over de gehele lengte versterkt door het inbrengen van een damwand. De daadwerkelijke uitvoering van de versterking staat gepland van juli tot eind december 2022.

Aanmelden

In de digitale bijeenkomst vertelt het waterschap waarom een dijkversterking nodig is. Dijkzone Alliantie Stenendijk licht het ontwerp en de werkzaamheden toe. Geïnteresseerden kunnen zich vooraf aanmelden voor deze digitale MS Teams-bijeenkomst via de aanmeldknop op www.wdodelta.nl/stenendijk. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar u veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Meer informatie of om u aan te melden voor de nieuwsbrief: wdodelta.nl/stenendijk