Excursies bij dijkversterking Stenendijk Hasselt

Woensdagmiddag 5 oktober zetten Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en de Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) de bouwhekken bij de Stenendijk in Hasselt open. Er zijn excursies om bewoners en geïnteresseerden een uniek kijkje bij de dijkversterking te geven. 

Vooraf aanmelden 

Tijdens de ‘dijkexperience’ krijgen belangstellenden een rondleiding langs de dijk, het materieel waarmee wordt gewerkt en de Silent Piler. Dit is de machine die de 12 meter lange damwanden in de dijk drukt. De rondleiding duurt ongeveer één uur en start vanaf Molen de Zwaluw (Stenendijk 7). Meer informatie over de starttijden en om u aan te melden staat op wdodelta.nl/stenendijk

Betonnen wegdek

Sinds half juli is gestart met het versterken van de monumentale dijk vanaf de kant bij gemaal Streukelerzijl. Over de volledige lengte van de Stenendijk worden damwanden in de dijk gedrukt met een elektrisch aangedreven Silent Piler. Ook de overige werkzaamheden worden met elektrisch materieel en gereedschap uitgevoerd en zijn daardoor emissieloos. Zodra de Silent Piler bij het lange rechte stuk van de dijk is, wordt gestart met het aanbrengen van het betonnen wegdek op het deel waar de damwanden al zijn geplaatst. De woningen aan deze kant van de dijk zijn naar verwachting uiterlijk half oktober weer bereikbaar via de dijk. 

Restauratie Stenendijk

Ondertussen is aan de kant van Molen de Zwaluw gestart met het tweede deel van de restauratie van de muur. Waar van september 2021 tot en met maart 2022 de boven- en binnenzijde van de muur werden aangepakt, wordt de komende maanden gewerkt aan het herstellen van het voeg- en metselwerk, het vervangen van oude kapotte stenen en het inspecteren van de fundering. 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking Stenendijk Hasselt is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Minimaal 2.000 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt.

Meer informatie