U kunt bij ons subsidies aanvragen voor diverse projecten. Dat is geld dat u ontvangt voor iets wat wij belangrijk vinden. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle vergoedingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op.

Subsidies

Onze subsidies:

  • Klimaat Actief!: Voor collectieve projecten die wateroverlast of hitte tegengaan.
  • Watererfgoed: Voor behoud van onze historische gemalen, sluizen en stuwen.
  • Genieten van water: Voor projecten die ervoor zorgen dat iedereen meer van het water kan genieten.

Overige subsidies:

  • Deltaplan Agrarisch Waterbeer: Voor maatregelen op agrarische bedrijven die goed zijn voor het milieu.

Klimaat Actief!

We werken graag samen met gemeenten, bedrijven, scholen en bewoners die maatregelen nemen om wateroverlast of hitte tegen te gaan. Samen gaan we voor een ‘klimaat-proof’ bebouwd gebied. Een gebied waar kelders niet onderlopen, hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water, zowel in steden als dorpen. Heeft u een goed idee, samen met anderen? Of heeft u een bedrijf, organisatie of vereniging met een goed idee? Laat het ons dan weten. 

In Overijssel was er voor 2023 € 45.183 beschikbaar. Dat bedrag is helaas op. Diverse gemeenten bieden nog wel een eigen subsidie aan. Op deze pagina vindt u een overzicht. Voor Drenthe hebben we een gezamenlijk subsidie met een aantal gemeenten en de provincie. Meer informatie daarover vindt u op subsidieaanvragen.nl(externe link).

Per 1 januari 2022 stellen we weer opnieuw subsidie beschikbaar voor gezamenlijke initiatieven in ons beheergebied. Voor meer informatie over de subsidie en de actuele stand van zaken, ga naar de klimaat actief pagina.

Inspirerende voorbeelden

Meer informatie

Watererfgoed

In ons werkgebied staat watererfgoed: historische gemalen, sluizen en stuwen. Elk met een eigen verhaal. Deze historie willen we behouden voor toekomstige generaties. Daarom steunen we acties van iedereen die zich hiervoor inzet.

Aanvragen en meer informatie

Genieten van water

We steunen ideeën om meer van het water te kunnen genieten. Natuurlijk alleen als dat verantwoord is, zonder risico’s of schade aan mens, dier en milieu.Vanaf 2019 maken we hiervoor € 50.000,- per jaar vrij. We betalen mee tot 50% van de totale kosten, met een maximum van € 10.000,-.

Inspirerende voorbeelden van projecten die we nu al steunen

Aanvragen en meer informatie

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Wilt u een stuw in uw eigen sloot aanleggen? Een wasplaats bouwen? Andere maatregelen nemen die goed zijn voor boer en milieu? Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer bestaat de mogelijkheid om een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen als u agrariër bent en bepaalde maatregelen op uw bedrijf uitvoert. 

Aanvragen en meer informatie

Hulp nodig bij het aanvragen van subsidie?

Neem contact op.