De weersomstandigheden worden voor onze ogen extremer. Zomers is het vaker langer droog en warm. Tegelijkertijd zien we dat de hoosbuien heftiger worden. Dit veranderde weer brengt veel uitdagingen met zich mee. We moeten onze leefomgeving aanpassen om daar goed mee om te gaan. Daar kunt u aan bijdragen.

Hoe houden we meer water vast voor droge periodes en hoe zorgen we dat er bij hevige regenval het water direct in de grond kan zakken? Het waterschap kijkt samen met provincies en gemeenten naar oplossingen waarmee we water langer kunnen vasthouden of juist afvoeren. Maar wij kunnen dat niet alleen. Ook u kunt maatregelen nemen als inwoner, school, vereniging of bedrijf, heel graag zelfs! U kunt dan in aanmerking komen voor de subsidie Klimaat Actief! Op deze pagina vindt u voorbeelden van aanpassingen die u gemakkelijk zelf in uw tuin of omgeving kunt doen.

Wat u kunt doen

Hieronder een aantal voorbeelden van projecten uit de afgelopen jaren:

Overijssel

Vanaf 1 januari was er voor Overijssel € 45.183 beschikbaar, dat budget is inmiddels op. U kunt uw aanvraag nog wel indienen. Dan komt u op een wachtlijst, voor als er meer budget beschikbaar komt. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

In aanmerking komen

Wilt u ook in aanmerking komen voor de Klimaat Actief subsidieregeling? Dien dan een aanvraag bij ons in. De belangrijkste voorwaarde is dat het een aanpassing is in de tuin of rondom het huis en dat die aanpassing helpt om ons aan te passen aan het veranderende weer. Denk hierbij aan een groen dak, geveltuinen, waterdoorlatende bestrating of plaatsen van infiltratiekratten zodat het regenwater opgeslagen wordt in de grond. Belangrijk om te weten is dat u alleen collectief een aanvraag kunt indienen (vanaf drie huishoudens). Deze regeling is er niet alleen voor huishoudens, maar ook voor scholen, verenigingen of bedrijven. Samen werken we aan het vergroenen van onze omgeving en zijn we beter voorbereid op heftigere weersomstandigheden. Doen u en jij mee?

Subsidie aanvragen

Gemeenten met een eigen subsidieregeling

In Overijssel bieden vijf gemeenten een eigen regeling aan: 

Subsidie van de provincie

Drenthe

We werken samen met de gemeenten en provincie aan een gezamenlijke regeling die later dit jaar van start gaat. Zodra daar meer informatie over bekend is vindt u dat op deze pagina.

Vragen? Opmerkingen? Ideeën? Kom maar op!

Wilt u met ons samenwerken aan duurzaamheid? Uw kennis en ideeën zijn meer dan welkom. Schroom niet: contact.