De karakteristieke ‘Grijze silo’ in het Havenkwartier van Deventer heeft een groen dak gekregen. Hiermee dragen de bewoners bij aan het klimaat-proof maken van de omgeving. Groene daken bufferen regenwater en houden het onderliggende vertrek koel (dakisolatie). Ook zorgen ze voor meer biodiversiteit. De ‘Grijze Silo’ stamt uit 1961 en deed voorheen dienst als opslag voor veevoeder en graan. Vanaf 2015 is de Grijze silo getransformeerd van een vervallen blikvanger tot een modern en duurzaam stadsicoon.

foto van de grijze silo die de lucht in steekt tussen de wolken

Voor de aanleg van de groene daken verstrekte Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn klimaatsubsidie. Met deze subsidieregeling wil het waterschap initiatieven stimuleren en de uitvoering ervan ondersteunen en mede-mogelijk maken. De ‘Grijze silo’ kreeg zowel op het woonhuis op 43 meter hoogte als op de overkraging beneden een groen dak. Deze daken zijn bekleed met sedumplanten.

Mooi voorbeeld

Het klimaat verandert. Dat is voelbaar en zichtbaar. Het regent vaker én harder. Tegelijkertijd stijgen de tempraturen en komen langere periodes van droogte voor. Waterschappen, gemeenten en provincies werken voortdurend aan maatregelen om de gevolgen van de extremen in het weer op te kunnen vangen. Dijken worden versterkt, rioleringen worden

aangepast, rivieren, sloten en kanalen krijgen meer ruimte en waterbergingen worden aangelegd. Maar dat is niet voldoende. Ook bewoners, ondernemers, verenigingen , onderwijsinstellingen etc. kunnen hun steentje bijdragen. En dat gebeurt al veel. ‘Het groene dak op hoogte’ in Deventer is hier een mooi voorbeeld van.

Meer informatie staat op de pagina klimaat actief en www.grijzesilo.nl