Schoolvoorbeeld van duurzaam natuur- en klimaatplein in Luttenberg

En weer is een aanvraag voor onze klimaatsubsidie vanuit het programma Klimaat Actief! goedgekeurd. Dit keer een prachtig initiatief van basisschool Esmoreit uit Luttenberg. Het oude schoolplein wordt volledig op de schop genomen om het leuker, leerzamer, duurzamer én klimaatbestendiger vorm te geven. Onder de naam Pleinpraat wordt de voortgang door de kinderen in beeld gebracht met vlogs.

De initiatiefnemers van de basisschool geven antwoord op onderstaande vragen.

Zandgrond met houten pad in ronde vorm waar aan gewerkt wordt

Waar staan jullie op dit moment met het project?

We zijn rond de zomervakantie begonnen met de sloop van het oude plein en de herbestrating. Daarna heeft de firma Speelmaatje de inrichting voor haar rekening genomen. Speeltoestellen zijn geplaatst, het amfitheater is gebouwd en ook de ontdekheuvel heeft vorm gekregen. Met behulp van een aantal vrijwilligers is het metsel- en betonwerk uitgevoerd, Speelmaatje heeft gezorgd voor de waterpomp, de natuurstenen en de houten stammen die gebruikt worden voor onder andere de trap, het bruggetje en de sluisjes. Speelmaatje legt deze dagen de laatste hand aan de toestellen en de keuringsdienst is langs geweest voor de certificering.

Wat zien we al gebeuren als we zouden komen kijken?

De ontdekheuvel blijkt een hele grote aantrekkingskracht op de kinderen uit te oefenen. Iedere pauze, maar ook voor en na schooltijd, zien we kinderen op de heuvel. De waterpomp stimuleert en daagt kinderen voortdurend uit tot ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren: wat is de kracht van water, hoeveel kracht heeft het water als je met zand eerst een dijk hebt gebouwd en deze dan doorsteekt. Hoe maak je een dijk sterker? Hoe stroomt het water en hoe kun je de waterstroom leiden/beïnvloeden? Waar blijft het water en waar komt het water uit de pomp vandaan? Het water zakt wel weg in het zand, maar niet in de betonnen ‘rivierbedding’.

vader met kind metselen een laag muurtje

Wat moet er nog gebeuren?

We zijn de komende weken nog erg druk met de afronding en aankleding van het plein. De afgelopen week zijn delen van het plein ingezaaid, zoals het schommelveld en het klimboomveld. De fietsbeugels voor de fietsenparkeerplaats zijn geleverd en worden binnenkort door ouders geplaatst. Er moeten nog hekken hersteld worden, een extra bankje geplaatst en de verlichting gemonteerd en aangesloten. Ook krijgt de ontdekheuvel nog een toplaag van Ardenner Split, zodat het loopvlak verhard en modder-vrij wordt. Verder zijn we erg druk bezig met het groen ontwerpplan. We hebben van de Provincie Overijssel een bijdrage uit het subsidiefonds Natuur en Samenleving gekregen. Dat stelt ons in staat extra aandacht te geven aan een natuurlijke aankleding van ons plein. Deze planten, struiken en bomen hopen we de komende maanden te kunnen planten, zodat we dan ook verlost zijn van de zwarte modderstroken en het vele onkruid dat her en der nog de kop opsteekt. Ook loopt er nog een aanvraag bij de Provincie voor een bijdrage voor een school-moestuin waar we de kinderen in kweekbakken kennis willen laten maken met het zaaien, groeien en oogsten van voedsel.

Geven jullie ruchtbaarheid aan dit duurzame school- en klimaatplein?

Zo lang we het plein nog niet gereed hebben, zijn we nog wat terughoudend met communicatie en het opzoeken van de media. Wel zijn we begonnen om ons speelplein te promoten binnen de MijnPlein scholengroep. Dat heeft al geleid tot een aantal collega-scholen die ons bezocht hebben om kennis te nemen van ons plein en onze aanpak. We verwachten zeker nog meer belangstellenden te ontvangen. Tijdens het werken aan het plein zal de kinderredactie met haar Youtube-vlogs verslag blijven doen van de voortgang. Leuk om te bekijken!

Onze werkgroep Communicatie is ondertussen bezig met de voorbereiding van de feestelijke opening. Deze is gepland op 1 juni 2018. We zullen in de eerste helft van 2018 in de communicatie rondom deze opening zeker aandacht geven aan de sponsoren en hun redenen/doelstellingen. Naast het waterschap hebben we financiële bijdragen ontvangen van het Oranjefonds, Jantje Beton, Stichting Sportbelangen Luttenberg, Provincie Overijssel, de Luttenbergse bevolking, de Luttenbergse ondernemers en de Rabobank..

Kinderen helpen met het schoonmaken van het schoolplein

Hoe betrekken jullie de kinderen er verder bij?

We proberen de kinderen zo veel mogelijk te betrekken bij alle werkzaamheden, zodat zij het gevoel krijgen dat het hun eigen plein is. Onderhoud, het verwijderen van onkruid, en de aanleg van ‘groen’ is en wordt voor een deel samen met de kinderen uitgevoerd. De school brengt de thema’s duurzaamheid en waterkringloop in meerdere lessen ter sprake. De zonnepanelen op het dak en het display in de school worden gebruikt bij de lessen over zonne-energie en energieverbruik. Ook worden de afgekoppelde regenpijpen, de infiltratiekratten onder het schoolplein en de nieuwe waterkringloop met grondwaterpomp gebruikt bij de lessen over water en waterbeheer.

Tot slot...

We zijn erg blij met hetgeen we tot op heden hebben kunnen realiseren. We zullen nog enkele maanden nodig hebben om het plein helemaal af te krijgen, waarna we toe kunnen leven naar de feestelijke opening. Lees meer over het onderwerp Klimaat Actief.