Een groen-blauw schoolplein waar het prettig en uitdagend spelen is en waar duurzaam rekening wordt gehouden met het klimaat en de natuur. Dat is wat obs Slingerbos uit Diepenveen komend najaar wil creëren. Samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en natuur- en milieu-educatiecentrum de Ulebelt uit Deventer werden onlangs de eerste stappen gezet: een creatieve middag met maquettes van het natuurschoolplein als resultaat.

krat met zand erin en attributen zoals een miniboomstam, een poppetje en een emmertje

Een natuurlijk schoolplein is goed voor kinderen, omdat kinderen op een groen schoolplein op een veelzijdige manier uitgedaagd worden om te spelen met en in natuur en natuurlijke materialen. Een groener schoolplein biedt bovendien veel aanknopingspunten voor educatief gebruik van de buitenruimte. Obs Slingerbos koppelt dit bovendien aan de Beweeg Wijs-methode, een methode om buitenspelen in goede banen te begeleiden. Vanuit haar expertise met natuurrijke speelplaatsen en educatief gebruik van buitenruimten, denkt de Ulebelt mee om tot een fraai groen schoolplein te komen.

Geen regenwater in riool

Voor het waterschap is de actie ‘tegels eruit, groen erin’ van belang in het kader van Klimaat Actief! zijn. Bij hevige regenbuien kan het water in de grond infilteren en wordt het niet geloosd op het riool. Door de klimaatverandering zullen vaker hevige buiten vallen in korte tijd. Dat kan het riool niet altijd aan, wat kan leiden tot straten die blank staan of ongezuiverd rioolwater in sloten en vijvers. Ook het afkoppelen van regenpijpen op het riool draagt hier aan bij.

Natuurlijke materialen

Medewerkers van de school, ouders, kinderen, het waterschap en de Ulebelt maakten mini-schoolpleintjes om een beeld te vormen van wat ze graag willen terugzien als het schoolplein op de schop gaat. Het plein dat nu nog voor een groot deel uit tegels bestaat, moet een echt natuurschoolplein worden. Met natuurlijke materialen erin verwerkt, zoals waterpartijen, bomen en bosschages. Dit geldt ook voor de speeltoestellen: geen stalen klimrek bijvoorbeeld, maar een grote boomstam waarop de kinderen kunnen klimmen en klauteren. Om die reden knutselden de deelnemers ook niet met papier, lijm en plastic, maar met zand, houtsnippers, bladeren en takjes.

Na deze sessie met de volwassen knutselaars volgt binnenkort eenzelfde creatieve middag met leerlingen. Op een plattegrond van het schoolplein wordt vervolgens een doorvertaling gemaakt naar het uiteindelijke ontwerp. Vanaf augustus starten de kinderen en het Slingerbos-team onder begeleiding van deskundigen met het realiseren van het natuurplein. Omdat het plein openbaar terrein is, kunnen ook de inwoners van Diepenveen ervan meegenieten.