Met het beschikbaar stellen van subsidie voor watererfgoed in eigendom van verenigingen of stichtingen, willen wij deze elementen beschermen en een bijdrage leveren in het herstel en onderhoud ervan. Denk hierbij aan oude gemalen, dijkstoelhuisjes, sluizen en stuwen. “Verspreid over ons gebied zijn nog diverse waardevolle waterwerken zichtbaar die herinneren aan de eeuwenlange strijd tegen het water”, reageert bestuurder Herman Odink. “Zonde om verloren te laten gaan. Ze vertellen allen hun eigen verhaal.” Het waterschap stelt jaarlijks 40.000 euro beschikbaar voor herstel hiervan.