Met het beschikbaar stellen van subsidie voor watererfgoed in eigendom van verenigingen of stichtingen, willen wij deze elementen beschermen en een bijdrage leveren in het herstel en onderhoud ervan. Denk hierbij aan oude gemalen, dijkstoelhuisjes, sluizen en stuwen. “Verspreid over ons gebied zijn nog diverse waardevolle waterwerken zichtbaar die herinneren aan de eeuwenlange strijd tegen het water”, reageert bestuurder Herman Odink. “Zonde om verloren te laten gaan. Ze vertellen allen hun eigen verhaal.” Het waterschap stelt jaarlijks 40.000 euro beschikbaar voor herstel hiervan.

In de subsidieregeling watererfgoed staan criteria voor het steunen van initiatieven van derden voor behoud van watererfgoed. Dit zijn oude waterschapobjecten die voormalig eigendom waren van het waterschap, maar nu in bezit zijn van veelal historische verengingen of stichtingen. Odink: “We ontvangen zo nu en dan verzoeken om bij te dragen aan het restaureren van cultuurhistorische waterobjecten die we niet meer in beheer hebben. Met de subsidieregeling kan het waterschap weloverwogen een bedrag beschikbaar stellen of bewust afzien van financiële ondersteuning.” Vaak is het erfgoed nog prominent aanwezig, zoals gemalen of dijkstoelhuisjes, “Maar”, zegt Odink, “wie er oog voor heeft, ziet meer. Bijvoorbeeld een oude dijk in de stad of een merkwaardige bult midden in het landschap waarop vroeger mensen en vee bij een dreigende overstroming een veilige plek zochten.”

foto van vroeger in zwart wit, een houten waterrad

Schepradgemaal Broeken en Maten

Het schepradgemaal Broeken en Maten, Flevoweg 74 te Kampen. Hier in juli 1978. Het werd in 1863 gesticht als stoomgemaal, later elektrisch gemaakt en uiteindelijk buiten gebruik gesteld, maar in het begin van deze eeuw gerestaureerd. Het geldt nu als een belangrijk voorbeeld van industrieel erfgoed (bron: Historisch Centrum Overijssel). 

Foto van vroeger in zwart wit van gemaal de Rambonnet

Gemaal de Rambonnet

Het gemaal de Rambonnet bij Grafhorst, in 1909 gesticht als stoomgemaal, gaf de bestuurders (en de machinisten!) volop werk en was onmisbaar bij het droog houden van deze ‘polder in de polder’ van Mastenbroek (bron: Historisch Centrum Overijssel).

Vragen of interesse?

Neem dan contact op met het waterschap via tel. 088 – 233 1200 of info@wdodelta.nl.