“Recreatief medegebruik van onze waterschapseigendommen draagt onmiskenbaar bij aan de kwaliteit van de leefomgeving”, stelt het coalitieakkoord 2016-2021 van waterschap Drents Overijsselse Delta. Een stelling die iedere watersporter, wandelaar, visser, fietser, schaatser of terrasgenieter zal beamen wanneer deze zijn of haar recreatieve activiteit in, op of aan het water beoefent in ons beheergebied. Daar zijn wij blij mee, want we willen graag dat mensen kunnen genieten van water.