“Recreatief medegebruik van onze waterschapseigendommen draagt onmiskenbaar bij aan de kwaliteit van de leefomgeving”, stelt het coalitieakkoord 2016-2021 van waterschap Drents Overijsselse Delta. Een stelling die iedere watersporter, wandelaar, visser, fietser, schaatser of terrasgenieter zal beamen wanneer deze zijn of haar recreatieve activiteit in, op of aan het water beoefent in ons beheergebied. Daar zijn wij blij mee, want we willen graag dat mensen kunnen genieten van water.

Waarom recreatief medegebruik?

Wij besteden doelbewust aandacht aan recreatie. Niet omdat het een wettelijke plicht of taak is. Maar wel omdat wij daarom gevraagd worden en omdat recreatief medegebruik feitelijk al plaatsvindt, maar vooral ook omdat we recreatie kunnen gebruiken om ons zich beter zichtbaar te maken, omdat wij in kader van duurzaam doen willen bijdragen aan een groter maatschappelijk belang, omdat we ons bewust zijn van ons unieke aanbod en als partner in gastvrijheid.

Zwemmen in buitenwater komt in deze nota niet aan de orde. Hierin volgt het waterschap de Europese Zwemwaterrichtlijn. Op basis van deze richtlijn is zwemmen in buitenwater alleen toegestaan op de aangewezen zwemwaterlocaties.

  Recreatief medegebruik, met voors en tegens, is een feit

  Bewoners maken een wandeling over onze onderhoudspaden, er wordt geschaatst over onze wateren, er liggen wandelroutes over onze waterkeringen, lokale organisaties nemen initiatief voor een dorpsommetje over onderhoudspaden etc.
  Anderzijds is de directe omgeving van onze opengestelde eigendommen niet altijd enthousiast over wandelaars. Inwoners die zich soms in hun privacy aangetast voelen, agrarische ondernemers die risico’s zien, natuurliefhebbers die zich zorgen maken over de verstoring van fauna. Maar ook binnen het waterschap, waar aansprakelijkheid een aandachtspunt is.

  De uitgangspunten

  Tussen de uitgangspunten uit het Waterbeheerplan en het coalitieakkoord en de beleidskeuzen in het volgende hoofdstuk zit een vertaalslag. Lees op deze pagina de zes uitgangspunten van recreatief medegebruik

   Mogelijkheden voor subsidie

   U kunt bij ons subsidies aanvragen voor projecten die 'klimaat actief!' zijn, te maken hebben met watererfgoed of genieten van water. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle vergoedingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op.