De volgende zes stellingen geven kleur aan de manier hoe het waterschap om wenst te gaan met de recreatieve belangen, de omgevingsbelangen en het belang van het waterschap.