Wij werken aan duurzaamheid: binnen onze organisatie en in ons hele werkgebied. Op deze pagina leest u wat wij doen om ons gebied en ons werk duurzamer te maken. En hoe wij graag met u hieraan samenwerken.

Het klimaat verandert. Aan de ene kant passen we onze leefomgeving hier op aan door klimaatmaatregelen te nemen. Aan de andere kant proberen we zo duurzaam mogelijk te werken: we brengen ons energieverbruik omlaag, winnen zoveel mogelijk energie terug uit zon, wind en afvalwater, en kopen materialen duurzaam in. ‘Duurzaamheid’ zien wij als een van onze ‘taken’. Op deze pagina leest u wat wij doen om ons gebied en ons werk duurzamer te maken. En hoe wij graag met u hieraan samenwerken.

Waterwerk en duurzaamheid

Wij hebben op verschillende gebieden van ons werk aandacht voor duurzaamheid:

  • Duurzaam energie opwekken
  • Energie besparen op rioolwaterzuiveringen
  • Meer natuur bij rioolwaterzuiveringen
  • Maaisel hergebruiken
  • Grondstoffen en energie hergebruiken

Duurzaam energie opwekken

Zelf willen we energieneutraal worden. Oftewel: geen energie meer gebruiken die zorgt voor CO2-uitstoot. Daarom gebruiken we zoveel mogelijk zon, wind én waterkracht. Om steeds meer duurzame energie te gebruiken en op te wekken, werken we samen met gemeentes en andere partijen. Lees hier meer over op de pagina energietransitie.

Rioolwater energievriendelijker en duurzamer zuiveren

Op de rioolwaterzuivering Hessenpoort in Zwolle doen we samen met H2-GO onderzoek naar hoe rioolwater zuiveren energievriendelijker en duurzamer kan. We onderzoeken of we pure zuurstof (een restproduct bij de productie van waterstof) kunnen gebruiken voor het beluchten van het hart van de rioolwaterzuivering: het actief-slib.

Meer natuur bij rioolwaterzuiveringen

Door de mens verdwijnt er veel natuur. Ook bijvoorbeeld door onze rioolwaterzuiveringen. Daar proberen we groen weer een plek te geven. Denk aan: Bloemenweides, groen op daken, vogel- en insectenhotels. Niet alleen fraai om te zien, maar ook heel duurzaam én goed voor de biodiversiteit. Lees hierover meer op de pagina's Energie- en Grondstoffenfabriek.

Maaisel hergebruiken

We maaien de bodems en oevers van sloten en kanalen. Zo kunnen we water goed af en aan kunnen voeren. Het maaisel kunnen we misschien hergebruiken. Bijvoorbeeld om papier te maken. Een aantal dingen doen we nu al. Lees meer over de pilot OMAB: (Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar). Wat er nog meer mogelijk is, onderzoeken we. 

Grondstoffen en energie hergebruiken

Grondstoffen (dat waar dingen van gemaakt zijn) en energie kunnen hergebruikt worden. Samen met andere partijen onderzoeken we wat wel en niet kan. We delen onze kennis, komen samen meer te weten en ontdekken de kansen. Op de pagina terugwinnen van grondstoffen en energie staat meer informatie.

Wat kunt u doen?

U kunt zelf ook bijdragen aan het duurzaam opwekken van energie. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op het dak of door mee te doen in energieprojecten van uw gemeente. Daarnaast kunt u – net als wij – ‘klimaatactief’ worden! We willen samenwerken met inwoners, bedrijven, scholen en gemeentes. Zodat we met z’n allen ook in de toekomst droge voeten houden.

Vragen? Opmerkingen? Ideeën? Kom maar op!

Wilt u met ons samenwerken aan duurzaamheid? Uw kennis en ideeën zijn meer dan welkom. Schroom niet: Contact.

Hittestress

Met de digitale atlas maakt het waterschap inzichtelijk wat in bebouwd gebied, zoals steden en dorpen, de gevolgen kunnen zijn van de klimaatverandering. Met de klimaatatlas worden kaarten tevoorschijn getoverd van wateroverlast of juist van hittestress. Dit laatste betekent dat warmte moeilijk weg kan en ‘blijft hangen’, omdat de omgeving van steen, beton en asfalt is. De gevoelstemperatuur is dan hoger.