Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart

Bestuur


Vergadering bijwonen

De algemene bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden in de regel gehouden in het waterschapshuis te Zwolle.

Inspreken

Aan het begin van elke vergadering kunt u inspreken. Dat wil zeggen dat u mondeling uw menig kunt geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Indien u wilt inspreken moet u zich vooraf aanmelden via Elsbeth Mensink, e-mail elsbethmensink@wdodelta.nl of 088 - 233 1997.

groepsfoto_nieuw_maart_2017a1

Boven vlnr: Nijhuis, Pereboom, Spijkervet, Brandsma, Wichard, Wonink, Kruijk, Fokt, Breunissen, Pierey, Limburg, Visscher,  Le Clercq-Westhuis, Hinnen, Kingma, Odink, Bruins en Oegema.

Beneden vlnr: Bouwmeester, Timmerman, Netjes, De Jong, Doornbos, Strolenberg, Van den Berg, Winters, Dijk (voorzitter), Dunnink, De Noord en Smeenk.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur (AB) is het hoogste bestuursorgaan van het waterschap. Het bestuur beslist onder meer over het beleid van het waterschap, de wetten en regels, de begroting en de belastingtarieven.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) heeft vijf leden en een voorzitter. Het dagelijks bestuur maakt voorstellen waarover het algemeen bestuur moet besluiten. Daarnaast zorgt het DB ook voor de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur.