Genieten van water


Zwemmen, geocachen, fietsen, varen en bekijken

Geniet

Ons werkgebied is prachtig, geniet ervan! We zorgen dat er ruimte is om te fietsen, te wandelen, te varen en te zwemmen. En als het vriest, helpen we met de beste omstandigheden voor de ijslaag, zodat u lekker kunt schaatsen.

Bas Meelker 2 fietsers en klein slootje

Kijk en beleef

diego-ph-220885-unsplash

Geocaching

Geocaching is een soort puzzeltocht, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvanger of smartphone met deze functie om ergens ter wereld een zogenaamde cache (verstopplaats) te vinden.

Westerveldse Aa

Op negen plekken (zogenaamde waypoints) langs de Westerveldse Aa in Zwolle zijn bonuscaches geplaatst; vanaf de bron van de beek, tot de monding bij de Noorderkolk, waar de beek over gaat in het Zwartewater. Door de juiste informatie aan de juiste foto’s te koppelen, krijg je de coördinaten om de bonuscaches te vinden. Als alle bonuscaches zijn gevonden, kan de puzzel worden opgelost om de eindcache te vinden. Wil je de route in één keer doen, kan je dit het beste op de fiets doen. Per fiets duurt het ongeveer 2,5 uur. Er kunnen ook één of twee bonuscaches per keer worden gedaan.

Enthousiast geworden? Download de geocaching app op je smartphone of kijk op www.geocaching.com.

nan-ingraham-411421-unsplash

Varen

De natuurgebieden in ons beheersgebied zijn prachtig, zoals Nationaal Park Weerribben, het Drents Friese Wold, het Dwingelderveld en Nationaal Landschap IJsseldelta.

Varen

Varend genieten van het water. Dat kan in ons gebied. Ontdek de IJsseldelta bijvoorbeeld eens per kano. Er is een nieuw kanoboekje gemaakt als gevolg van de aanleg van nieuwe opstapplaatsen, uitbreiding van routes en plaatsing van voorzieningen. Dit boekje heeft WDODelta samen met IJsseldelta Marketing en de ondernemers gemaakt. In deze routekaart is een aantal mooie en gevarieerde kanoroutes opgenomen.

Benieuwd naar de kanoroute? Bekijk het kanoboekje IJsseldelta (pdf, 1.3 MB).

alex-blajan-113889-unsplash

Zwemmen

Veel mensen zwemmen graag in een plas in de natuur. Daarvoor zijn diverse officiële zwemplassen. We adviseren alleen in plassen te zwemmen die door de provincie zijn aangewezen als officiële open zwemwateren. Deze zwemwateren worden regelmatig gecontroleerd op troebelheid, geur, kleur, zuurgraad van het water, bacteriologie (E-coli en Intestinale Enterococcen) en blauwalg.

Zwemlocaties veilig? Download de app.

De zwemwaterlocaties kunt u via de website zwemwater.nl bekijken. Via de website kunt u ook het actuele zwemadvies bekijken. Naast de website is er ook een ZwemwaterApp. Deze App laat zien waar u met een gerust hart een duik kunt nemen.

Subsidies voor watererfgoed

Wij willen zorgvuldig omgaan met het watererfgoed in ons werkgebied. We willen de  cultuurhistorisch objecten die het ‘verhaal’ van het waterschap vertelt, niet verloren te laten gaan.

Een subsidie van het waterschap is mogelijk voor het in stand houden van erfgoed-elementen die ingedeeld zijn in de categorie ‘Kans’.

De volgende criteria zijn van belang om in aanmerking te komen voor subsidiëring:

  • Het watererfgoed-element heeft cultuurhistorische waarde (categorie: Kans).
  • Meerdere partijen investeren mee.
  • Het waterschap kan zich er mee profileren.
  • Het levert goodwill op voor het waterschap.

Subsidie voor Genieten van water

‘Watersubsidie’ voor ideeën om te genieten van water”. Met het beschikbaar stellen van subsidie voor recreatieve ideeën op of rond water, wil het waterschap deze initiatieven ondersteunen.

Hiermee beoogt het waterschap wensen van bewoners, verenigingen, onderwijsinstellingen of stichtingen te stimuleren en een bijdrage te leveren aan initiatieven om te genieten van water. Denk hierbij aan een waterspeelplaats of een ommetje langs watergangen in beheer van het waterschap.

Het waterschap stelt jaarlijks 50.000 euro beschikbaar. De bijdrage per initiatief is 50 procent van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van 10.000 euro. De subsidieregeling gaat in vanaf 1 februari 2019 en loopt in eerste instantie twee jaar.