Het Stoomgemaal Mastenbroek staat aan de Kamperzeedijk, tussen Kampen en Genemuiden, bij het afwateringskanaal de Veneriete.

Stoomgemaal Mastenbroek

Het Stoomgemaal Mastenbroek staat aan de Kamperzeedijk, tussen Kampen en Genemuiden, bij het afwateringskanaal de Veneriete. Het gemaal is in 1855-1856 gebouwd om de Mastenbroekerpolder te bemalen. Het Stoomgemaal Mastenbroek vertegenwoordigt een stap in de ontwikkelingsgeschiedenis van de waterbeheersing in het lage deel van Nederland en staat in de 'Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg' uit 1990 en is het oudste nog werkende stoomgemaal in Nederland.

Gemaal Veneriete

Met een capaciteit van 165m3 per minuut bemaalt gemaal Veneriete sinds 1961 de polder Mastenbroek. De Veneriete is een afwateringskanaal en loopt van het Venerietegemaal aan de Kamperzeedijk naar het Zwarte Meer. Tot 1856 werd het overtollige water van de polder Mastenbroek met inzet van een windmolen afgevoerd. In 1856 werd het Stoomgemaal Mastenbroek gebouwd. Dit gemaal werd in 1961 vervangen door het elektrische gemaal Veneriete. Het oude stoomgemaal Mastenbroek is naast het nieuwe gemaal blijven staan.

Nationale Molen- en Gemalendag

De Nationale Molen- en Gemalendag wordt op de 2e zaterdag in mei gehouden, waarbij landelijk zoveel mogelijk gemalen en molens open gesteld voor het publiek. Ook het stoomgemaal Mastenbroek is die dag open van 10.00 tot 16.00 uur. Bezoekers zijn die dag natuurlijk meer dan welkom.

Bezoek Stoomgemaal Mastenbroek(externe link)