Het Stoomgemaal Mastenbroek staat aan de Kamperzeedijk, tussen Kampen en Genemuiden, bij het afwateringskanaal de Veneriete.

Stoomgemaal Mastenbroek

Het Stoomgemaal Mastenbroek d’Olde Mesiene staat aan de Kamperzeedijk, tussen Kampen en Genemuiden, bij het afwateringskanaal de Veneriete. Het gemaal is in 1855-1856 gebouwd om de Mastenbroekerpolder te bemalen. d’Olde Mesiene vertegenwoordigt een stap in de ontwikkelingsgeschiedenis van de waterbeheersing in het lage deel van Nederland. Het Stoomgemaal Mastenbroek staat in de 'Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg' uit 1990 en is het oudste nog werkende stoomgemaal in Nederland. Zelfs een van de oudste nog werkende stoomgemalen in Europa.

Het rijksmonument is zes keer per jaar te bezichtigen als het gemaal onder stoom staat, vanuit het bezoekerscentrum.

Gemaal Veneriete

Met een capaciteit van 165m3 per minuut bemaalt gemaal Veneriete sinds 1961 de polder Mastenbroek. De Veneriete is een afwateringskanaal en loopt van het Venerietegemaal aan de Kamperzeedijk naar het Zwarte Meer. Tot 1856 werd het overtollige water van de polder Mastenbroek met inzet van een windmolen afgevoerd. In 1856 werd het Stoomgemaal Mastenbroek gebouwd. Dit gemaal werd in 1961 vervangen door het elektrische gemaal Veneriete. Het oude stoomgemaal Mastenbroek is naast het nieuwe gemaal blijven staan.

De middeleeuwse Polder Mastenbroek

De gemalen Mastenbroek en Veneriete zijn gebouwd om de Polder Mastenbroek droog te houden. Met de lange lijnen, grote vlakken en een lege horizon lijkt het gebied sterk op de 17e-eeuwse droogmakerijen. Maar déze unieke polder stamt al uit de 14e eeuw en is maar liefst 8.600 hectare groot. De gemalen liggen aan de Kamperzeedijk die de polder moest beschermen tegen het wassende water vanuit de Zuiderzee en het Zwarte Meer.

Nationale Molen- en Gemalendag

De Nationale Molen- en Gemalendag wordt op de tweede zaterdag in mei gehouden, waarbij landelijk zoveel mogelijk gemalen en molens open gesteld voor het publiek. Ook het stoomgemaal Mastenbroek is die dag open van 10.00 tot 16.00 uur. Bezoekers zijn die dag natuurlijk meer dan welkom.

Bezoek Stoomgemaal Mastenbroek