Multifunctioneel

De gerenoveerde woning zal voor vele doeleinden worden ingezet. Door het waterschap voor vergaderingen, bijeenkomsten, recepties en voor communicatie over de plannen voor de versterking van de Vechtdijken Dalfsen Zwolle. Deze staan voor de periode 2019 - 2040 op het programma.

Voor onze noabers en de samenwerkingspartners (Gemeente Dalfsen(externe link) en Provincie Overijsse(externe link)l) biedt de woning volop mogelijkheden voor het geven van voorlichting, educatie en exposities over de Overijsselse Vecht en het startpunt voor excursies.

Tien Toren plan

Het stuwcomplex Vechterweerd is een druk bezochte locatie, zeker in de zomerperiode. Het is een knooppunt voor fietsers, wandelaars en pleziervaart. Daarom is deze locatie in het programma Ruimte voor de Vecht als één van de torens in het Tien Toren plan opgenomen. Dit zijn markante belevingsplekken om aandacht te vragen voor de identiteit en daarmee de essentie van de Vecht. Met de renovatie van de sluiswachterswoning geven wij hier invulling aan. Heeft u vragen over de Sluiswachterswoning Vechterweerd? Neem dan contact met ons op.

Informatiecentrum

Van april t/m oktober is de sluiswachterswoning bij stuw Vechterweerd elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 - 16.00 uur voor het publiek geopend. In de woning kunnen bezoekers informatie over de Vecht krijgen, er zijn leuke struinopdrachten voor buiten en men kan genieten van de omgeving van de Vecht.

Bedieningstijden schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren

De schutsluizen bij zowel stuw Vechterweerd en Vilsteren hebben bepaalde bedieningstijden. U moet uiterlijk 20 minuten vóór sluitingstijd bij schutsluis aanwezig zijn. Bekijk hieronder de actuele bedieningstijden.

Bedieningstijden