Liveblog (gesloten): vorming dagelijks bestuur

De waterschapsverkiezingen 2023 zijn achter de rug. De zetelverdeling en het nieuwe bestuur is bekend. In dit blog houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen om een nieuw dagelijks bestuur te vormen. De frequentie van de updates is afhankelijk van de voortgang van dat proces.  

Woensdag 31 mei

Nieuw dagelijks bestuur geïnstalleerd

8.45 uur

De leden van ons nieuwe dagelijks bestuur zijn officieel geïnstalleerd. Dit gebeurde op de vergadering van het algemeen bestuur dinsdagavond. Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat uit Nicole Koks (BBB, Lettele), Hans Wijnen (VVD, Zwolle), Miranda Wesselink (CDA, Ruinerwold) en Hans Pereboom (Ongebouwd, Basse).

Installatie nieuw dagelijks bestuur

Daarmee is het nieuwe dagelijks bestuur aan de slag en sluiten we dit liveblog af.

Woensdag 17 mei

Zicht op nieuw dagelijks bestuur, coalitieakkoord gesloten

14.00 uur

De fracties BBB, VVD, CDA en Ongebouwd gaan ons nieuwe dagelijkse bestuur (DB) vormen. Dat is het voorstel aan het algemeen bestuur dat hierover op dinsdagavond 30 mei een besluit neemt. Inmiddels hebben de fracties een coalitieakkoord gesloten voor de bestuursperiode 2023-2027: ‘Wat we doen voor water: nu, morgen en later’. Hierin staan de zogeheten kerntaken centraal. De kandidaten voor het nieuwe dagelijks bestuur zijn Nicole Koks (BBB, Lettele), Hans Wijnen (VVD, Zwolle), Miranda Wesselink (CDA, Ruinerwold) en Hans Pereboom (Ongebouwd, Basse). De portefeuilleverdeling wordt later bekend. 

Dinsdag 18 april

Formatie van start met VVD, CDA en Ongebouwd

11.00 uur

Op basis van gesprekken met de fracties VVD, CDA en Ongebouwd is BBB tot de conclusie gekomen de formatie met deze fracties te starten. Met het doel te komen tot een coalitieakkoord en het formeren van een nieuw dagelijks bestuur voor Waterschap Drents Overijsselse Delta. Met de vier fracties zijn ook procesafspraken gemaakt om tot een coalitieakkoord te komen. Vanaf dinsdag 18 april gaan deze gesprekken van start. Piet Zoon begeleidt dit traject als formateur.

Donderdag 13 april

Verkenning verder zonder Water Natuurlijk, met CDA

16.20 uur

BBB heeft het advies van verkenner Piet Zoon ter harte genomen en is hierover in gesprek gegaan met Water Natuurlijk, VVD en Ongebouwd. Na uitgebreid beraad is de voltallige BBB-fractie tot de conclusie gekomen dat deze eerste voorkeur uit het advies van de verkenner niet tot een coalitieakkoord leidt. Daarom heeft de fractie van BBB besloten om de tweede voorkeur in het advies van Piet Zoon te gaan verkennen. Dit betekent dat BBB via gesprekken met VVD, Ongebouwd en CDA gaat onderzoeken of zij tot een coalitieakkoord kunnen komen. 

Woensdag 5 april

BBB ontvangt advies van verkenner Piet Zoon

21.00 uur

De fractie BoerBurgerBeweging heeft het advies van verkenner Piet Zoon ontvangen en neemt dit over. Het advies aan BBB is – om tot een coalitie te komen - de gesprekken voort te zetten met de fracties Water Natuurlijk, VVD en Ongebouwd. Tijdens deze gesprekken wordt onder meer besproken of de verschillende fracties elkaar voldoende kunnen vinden in een verdere samenwerking. Met het uiteindelijke doel te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen en de vorming van een nieuw dagelijks bestuur. 

Woensdag 29 maart

Nieuw bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta beëdigd

Op woensdag 29 maart vergaderde het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta voor het eerst. In deze vergadering werden de bestuursleden tevens beëdigd. Hiervoor legde iedere bestuurder de eed of verklaring en belofte af.  

Ten opzichte van het vorige bestuur keren 12 van de 29 leden terug in het nieuwe algemeen bestuur. 
Van de 8 partijen in dit nieuwe bestuur hebben er 5 een vrouw als lijsttrekker. In totaal is de verdeling van het bestuur als volgt: 13 vrouwen, 16 mannen. Van deze bestuurders wonen er 7 in het Drentse deel van ons werkgebied en 22 in het Overijsselse deel.

Groepsfoto algemeen bestuur WDODelta 2024

Eerste vergadering nieuw algemeen bestuur

10.40 uur

Vanmiddag vergadert het algemeen bestuur voor het eerst. In die vergadering worden de leden geïnstalleerd door een eed of belofte af te leggen. Na de installatie is er een duidingsdebat over de verkiezingsuitslag. De vergadering is vanaf 13.30 uur live te volgen.

Maandag 27 maart

Algemeen bestuur afscheid genomen

15.30 uur

In een extra vergadering heeft het algemeen bestuur vanmiddag afscheid genomen. Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman had voor de leden die niet terugkeren in het nieuwe algemeen bestuur een persoonlijk woord en de leden kregen de gelegenheid om terug te blikken op de afgelopen bestuursperiode. 12 van de 29 leden keren terug in het nieuwe algemeen bestuur dat woensdag wordt geïnstalleerd.

Huidig algemeen bestuur neemt afscheid

10.45 uur

Vandaag neemt het zittende algemeen bestuur afscheid van ons waterschap. Althans, diegenen die niet terugkomen in het nieuwe algemeen bestuur. Er zijn ook bestuursleden uit het huidige bestuur die we door de uitslag van de verkiezingen straks terugzien in het nieuwe algemeen bestuur. De afscheidsvergadering is vanaf 13.30 uur live te volgen.

Vrijdag 24 maart

Nice to know: feiten en cijfers 

10.00 uur

Werd het waterschapsbestuur van vroeger uit nog gezien als een mannenbolwerk, bij WDODelta is dat inmiddels anders: van de 8 partijen in het nieuwe bestuur hebben er 5 een vrouw als lijsttrekker. In totaal is de verdeling van het bestuur als volgt: 14 vrouwen, 15 mannen. Van deze bestuurders wonen er 6 in het Drentse deel van ons werkgebied en 23 in het Overijsselse deel. 

Hoogste opkomst van Nederland

09.00 uur

Met een opkomst van 65 procent hebben wij het hoogste opkomstpercentage van alle 21 waterschappen. Dit percentage is ook ruim hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2019. Toen maakte 57,5 procent van de stemgerechtigden de gang naar de stembus. 

Donderdag 23 maart

Piet Zoon verkenner bij coalitievorming

10.15 uur

Piet Zoon is voorgedragen als verkenner voor de coalitievorming. Zoon was eerder burgemeester van Hattem, Raalte, Reimerswaal en Veenendaal en gedurende een periode in 2019-2020 waarnemend dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij is gevraagd te onderzoeken welke partijen samen een stabiele coalitie kunnen vormen, die recht doet aan de verkiezingsuitslag en op voldoende steun kan rekenen in het nieuwe algemeen bestuur. 

Definitieve uitslag bekend

10.00 uur

Op donderdag 23 maart is de definitieve uitslag bekendgemaakt van de waterschapsverkiezingen voor ons nieuwe algemeen bestuur. Van de 29 bestuursleden zijn er 15 nieuw. De fractievoorzitters van de verschillende partijen voeren binnenkort gesprekken over de vorming van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt in principe benoemd vanuit het algemeen bestuur. 

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen 2023