Op woensdag 29 maart vergaderde het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta voor het eerst. In deze vergadering werden de bestuursleden tevens beëdigd. Hiervoor legde iedere bestuurder de eed of verklaring en belofte af.  

Het nieuwe bestuur bestaat uit: 

 • Water Natuurlijk:
  Marion Wichard-den Boggende (Kampen), Amke Vrielink (Dalfsen), Esmée Pater (Zwolle), Elsbeth Brandsma (Deventer), Matthijs Jansen (Witteveen)
 • VVD:
  Hans Wijnen (Zwolle), Carmen Hunger (Deventer) 
 • CDA: 
  Miranda Wesselink (Ruinerwold), Henk Oegema (Dalfsen) 
 • Gemeentebelangen Drenthe ~ Overijssel: 
  Jolande Onderdijk-Schroten (Dalfsen), Annelies Tiemens (Hasselt) 
 • ChristenUnie:
  Herman Odink (Nieuwleusen), Betty Poutsma-Jansen (Hoogeveen) 
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP):
  Jan Visscher (Rouveen)
 • BBB:
  Nicole Koks (Lettele), Jessika van Leeuwen (Dalfsen), Folkert Stienstra (Meppel), Jan Hendrik Koning (Bovensmilde), Jan Woldring (Deventer), Cor Land (Dalfsen), René Bos (IJsselham), Koos Rabbers (Sint Jansklooster), Jos ter Horst (Steenwijk)
 • Partij voor de Dieren:
  Mirjam Fagel (IJhorst), Theo Scheper (Vledder) 

Geborgde zetels 

Van de 29 zetels worden 25 zetels bezet door de gekozen bestuursleden. De overige vier plekken zijn voor de zogenoemde geborgde zetels. Ook hiervan zijn de namen bekend.  

 • Categorie Ongebouwd: Hans Pereboom (Basse), Frits Timmerman (Ruinerwold) 
 • Categorie Natuurterreinen: Wendy Olivier (Deventer), Rolph Bentinck (Deventer)

Ten opzichte van het vorige bestuur keren 12 van de 29 leden terug in het nieuwe algemeen bestuur. 17 bestuursleden zijn nieuw. Van de 8 partijen in het nieuwe bestuur hebben er 5 een vrouw als lijsttrekker. In totaal is de verdeling van het bestuur als volgt: 13 vrouwen, 16 mannen. Van deze bestuurders wonen er 7 in het Drentse deel van ons werkgebied en 22 in het Overijsselse deel.