De weersomstandigheden worden voor onze ogen extremer. Zomers is het vaker langer droog en warm. Tegelijkertijd zien we dat de hoosbuien heftiger worden. Dit veranderde weer brengt veel uitdagingen met zich mee. We moeten onze leefomgeving aanpassen om daar goed mee om te gaan. Daar kunt u aan bijdragen.

Hoe houden we meer water vast voor droge periodes en hoe zorgen we dat er bij hevige regenval het water direct in de grond kan zakken? Het waterschap kijkt samen met provincies en gemeenten naar oplossingen waarmee we water langer kunnen vasthouden of juist afvoeren. Maar wij kunnen dat niet alleen. Ook u kunt maatregelen nemen als inwoner, school, vereniging of bedrijf, heel graag zelfs! U kunt dan in aanmerking komen voor de subsidie Klimaat Actief! Op deze pagina vindt u voorbeelden van aanpassingen die u gemakkelijk zelf in uw tuin of omgeving kunt doen.

Wat u kunt doen

Hieronder een aantal voorbeelden van projecten uit de afgelopen jaren:

Overijssel

Voor Overijssel was voor 2024 € 45.183 beschikbaar. Dat bedrag is besteed. Daarom is voor 2024 geen Klimaat Actief!-subsidie meer beschikbaar. We werken samen met gemeenten aan een nieuwe subsidieregeling voor volgende jaren. Diverse gemeenten bieden op dit moment een eigen subsidie aan waarvan u gebruik kunt maken.

Gemeenten met een eigen subsidieregeling

In Overijssel bieden vijf gemeenten een eigen regeling aan: 

Subsidie van de provincie

Drenthe

Vraag subsidie aan op subsidieaanvragen.nl

Subsidie aanvragen

Interessante websites

Voor agrariërs

Bent u agrariër en wilt u binnen uw bedrijf maatregelen nemen om u aan te passen aan het veranderende klimaat? Dan kunt u gebruik maken van het Deltaplan agrarisch waterbeheer, klik voor meer informatie.

Vragen? Opmerkingen? Ideeën? Kom maar op!

Wilt u met ons samenwerken aan duurzaamheid? Uw kennis en ideeën zijn meer dan welkom. Schroom niet: contact.