We zijn gestart met de nieuwbouw van gemaal Leenders aan de Zomerdijk (N375) in Wanneperveen. Het huidige gemaal heeft onvoldoende capaciteit om in de toekomst het gewenste waterpeil te leveren en wordt daarom vervangen door een nieuw gemaal. Zo kan ons waterschap straks beter anticiperen op extremen in het weer, zoals flinke plensbuien of juist langdurige droge periodes. De bouwwerkzaamheden duren tot en met juli 2022.

Foto met locaties werkzaamheden. Boven het gemaal zijn de werkzaamheden van de uitstroomconstructie. Beneden zijn werkzaamheden van het gemaal aangegeven.

In het gebied ten noordwesten van Meppel kan bij hevige regen wateroverlast ontstaan. Vooral boeren hebben daar last van. Door de maatregelen moet dat probleem over een jaar grotendeels verholpen zijn. Bij het bouwen van een nieuw gemaal met een grotere capaciteit, wordt ook een nieuwe zogeheten uitstroomconstructie gebouwd in de wachthaven aan de overzijde van de weg. Deze uitstroomconstructie vervangt de bestaande in het Meppelerdiep, die wordt aangepast en in gebruik genomen als vispassage. Met het nieuwe gemaal kan het waterschap straks werken met ‘flexibel peilbeheer’. Daarmee kan beter worden gereageerd op de watervraag vanuit landbouw en natuur.

Beperkte overlast

Aannemer Dubbink uit Vriezenveen en het waterschap doen er alles aan om overlast tot een minimum te beperken. Toch zal er een beperkte mate van overlast zijn door aan- en afvoer van materialen. Ook geldt ter plekke en snelheidsbeperking. De omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Een duurzaam gemaal

Het nieuwe gemaal Leenders is met zorg ontworpen. Bij de bouw van dit gemaal is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Zo koos het waterschap voor een robuust gebouw met een zeer lange levensduur en wordt er gebruik gemaakt van cementloos beton en prefab geveldelen. Hierdoor wordt de bouwtijd en CO2-uitstoot op locatie beperkt. Verder wordt de bestaande persleiding hergebruikt voor de vissen. Zo kunnen de vissen via een afzonderlijke leiding om het gemaal heen zwemmen. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand. Ook worden nestkasten opgehangen in de gedeeltelijk open gevel. Er wordt gebruik gemaakt van CO2 beperkend materieel. Vanuit het zogeheten Social Return On Investment creëren het waterschap en de aannemer bij dit project extra werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gemaal Leenders is onderdeel van het project 'Herinrichting polder Nijeveen-Kolderveen'. Met de aanpak van het gebied maakt het waterschap een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem in het landbouwgebied rondom de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel.

Meer informatie

Dit project krijgt steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland(externe link)

Logo va de Europese Unie
(externe link)