We doen er alles aan om het water goed te beheren in ons gebied. De natuur blijft echter moeilijk voorspelbaar. Het wordt warmer en natter in Nederland, én het regent vaker en harder. Om het waterbeheer in uw leefomgeving zo goed mogelijk te kunnen doen, gaan wij aan de slag met de polders Nijeveen en Kolderveen (gemeente Meppel). Met de aanpak van het gebied gaan we een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem in het landbouwgebied rondom de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen maken.

Klik hier voor meer informatie over windmolen Kiersche Wijde

Windmolen Kiersche Wijde

Om er voor te zorgen dat de aanpassingen van het watersysteem geen invloed hebben op het natuurgebied Kiersche Wijde, wordt er tussen het natuurgebied en de landbouwpolder een bufferzone aangelegd. In deze zone verhogen we de waterstand om het water zo lang mogelijk vast te houden voor droge periodes. De kades die recent zijn aangelegd begrenzen deze zone. In mei/juni 2022 gaan we een windmolen plaatsen langs de Kooiweg. Deze molen zorgt voor voldoende water in de bufferzone door middel van het oppompen van water vanuit de boezem van Vollenhove. Zo ontstaat in een belangrijk deel van de bufferzone een zogeheten plas-dras inrichting passend bij de gestelde natuurdoelen voor de Kiersche Wijde. 

Contact of meer informatie?

Aannemer Oosterhuis houdt wekelijks een inloopspreekuur. U kunt elke maandag, van 11.00 tot 12.00 uur, uw vragen stellen op het kantoor aan de Kolderveense Bovenboer 31 in Nijeveen. Op andere momenten kunt u contact opnemen via 06-5321 6963 of via m.masteling@oosterhuis-bv.nl

Klik hier voor meer informatie over de excursie van 4 juni 2022

Uitnodiging excursie

Aannemersbedrijf Oosterhuis en Waterschap Drents Overijsselse Delta nodigen u hierbij graag uit voor een excursie door het gebied op zaterdag 4 juni tussen 10.00 en 14.00. Het startpunt is bij de stuw aan de Meppelerweg (zie kaart). Het is een doorlopend programma dus u kunt op elk gewenst moment aansluiten. Tijdens deze excursie geven wij een toelichting over de werkzaamheden van de afgelopen maanden. En een vooruitblik naar de werkzaamheden die nog gaan komen. Ook vertellen we meer over het doel van de op afstand bestuurbare stuwen en de windmolen bij Kiersche Wijde. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met omgevingsmanager Max Masteling van aannemersbedrijf Oosterhuis via 0522 – 491 686. Of met omgevingsmanager Dinant Hommes van Waterschap Drents Overijsselse Delta via 088 – 233 1200 of via dinanthommens@wdodelta.nl. Ook bent u van harte welkom in de directiekeet aan de Gedeputeerde Dekkerweg 7 in Nijeveen. Wij helpen u graag!

Waar?

De polders Nijeveen en Kolderveen liggen ten noordwesten van Meppel. Bekijk de digitale kaart van het projectgebied.

Wat doen we?

In het zuidelijk deel van de polder ontstaat bij hevige neerslag wateroverlast. Om dit tegen te gaan voeren we dit project in twee delen uit. Deel 1 is het aanpassen en verbreden van watergangen en het aanpassen van het waterpeil. Deel 2 is de nieuwbouw van gemaal Leenders. 

De landbouw gaat met name profiteren van de verbeterde waterhuishouding. Maar door de ingrepen wordt ook nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen van de gemeente Meppel minder kwetsbaar voor wateroverlast. Het afvoeren van overtollig water gaat straks via het nieuwe gemaal Leenders. Beide deelprojecten zorgen weer voor een goed functionerend watersysteem dat klaar is voor de toekomst. Bekijk hier het hele projectplan

Deel 1: aanpassen watersysteem

Het eerste deelproject is van start en wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Oosterhuis. Concreet betekent dit dat we het watersysteem bij gemaal Broammeule gaan ontlasten. Straks gaat de afwatering binnen het projectgebied via het nieuwe gemaal Leenders. Verder gaan we watergangen verruimen, duikers vervangen, stuwen verwijderen en nieuwe vispasseerbare stuwen aanleggen, nieuwe waterinlaten realiseren en bestaande waterinlaten verbeteren waardoor het gebied van voldoende water wordt voorzien. Ook passen we de waterpeilen aan in het gebied. Daarnaast verbeteren we het beheer en onderhoud van de watergangen. Straks gaat het onderhoud via zogeheten breedspoor-onderhoudspaden van de aanliggende landbouwpercelen. Zo kunnen we veilig en makkelijk werken. In mei/juni 2022 gaan we een windmolen plaatsen langs de Kooiweg om ervoor te zorgen dat de aanpassingen van het watersysteem geen invloed hebben op het natuurgebied Kiersche Wijde. Hierboven leest u daar meer over.

Heeft u vragen over de werkzaamheden in de polders? Neem dan contact op met Max Masteling van aannemersbedrijf Oosterhuis.

Deel 2: gemaal Leenders

Aannemersbedrijf Dubbink is gestart met het tweede deelproject; de nieuwbouw van gemaal Leenders aan de Zomerdijk (N375) in Wanneperveen. Het huidige gemaal heeft onvoldoende capaciteit om in de toekomst het gewenste waterpeil te leveren en wordt daarom vervangen door een nieuw gemaal. Zo kunnen we straks beter anticiperen op extremen in het weer, zoals flinke plensbuien of juist langdurige droge periodes. De bouwwerkzaamheden duren tot en met juli 2022.

Heeft u vragen over de werkzaamheden bij gemaal Leenders? Neem dan contact op met Martin Dubbink van aannemersbedrijf Dubbink.

Wanneer?

Eind mei 2021 is de eerste schop in de grond gegaan. De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd. We verwachten eind 2022 klaar te zijn met alle werkzaamheden.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes.

Met wie?

Aan dit project werken we samen met het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. En met de Provincie Drenthe

Europese Unie
Nijeveen Kolderveen