We doen er alles aan om het water goed te beheren in ons gebied. De natuur blijft echter moeilijk voorspelbaar. Het wordt warmer en natter in Nederland, én het regent vaker en harder. Om het waterbeheer in uw leefomgeving zo goed mogelijk te kunnen doen, gaan wij aan de slag met de polders Nijeveen en Kolderveen (gemeente Meppel). Met de aanpak van het gebied gaan we een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem in het landbouwgebied rondom de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen maken.

Waar?

De polders Nijeveen en Kolderveen liggen ten noordwesten van Meppel. 

Digitale kaart waarop het projectgebied is aangegeven.

Wat doen we?

In het zuidelijk deel van de polder ontstaat bij hevige neerslag wateroverlast. Om dit tegen te gaan voeren we dit project in twee delen uit, namelijk;  

  1. We gaan het watersysteem aanpassen door het verbreden van de hoofdwatergangen en het aanpassen van het waterpeil.
  2. We gaan gemaal Leenders vervangen en vergroten. 

De landbouw gaat met name profiteren van de verbeterde waterhuishouding. Maar door de ingrepen wordt ook nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen van de gemeente Meppel minder kwetsbaar voor wateroverlast. Het afvoeren van overtollig water gaat straks via het nieuwe gemaal Leenders. Beide deelprojecten zorgen weer voor een goed functionerend watersysteem dat klaar is voor de toekomst.

Bekijk hier het hele projectplan

Aanpassen Watersysteem

Het eerste deelproject is van start en wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Oosterhuis. Concreet betekent dit:

  • dat we het watersysteem bij gemaal Broammeule gaan ontlasten. Straks gaat de afwatering binnen het projectgebied via gemaal Leenders;
  • dat we watergangen gaan verruimen;
  • dat we duikers gaan vervangen;
  • dat we de waterpeilen in het projectgebied aanpassen;
  • dat we stuwen verwijderen, en op andere plaatsen nieuwe vispasseerbare stuwen maken;
  • dat we nieuwe waterinlaten realiseren, en bestaande waterinlaten verbeteren waardoor het gebied van voldoende water wordt voorzien;
  • dat we het beheer en onderhoud gaan aanpassen aan de nieuwe situatie. Straks gaat het onderhoud via zogeheten breedspoor-onderhoudspaden door bijvoorbeeld een trekker of kraan.

Kiersche Wijde

Om er voor te zorgen dat de aanpassingen van het watersysteem geen invloed hebben op het natuurgebied Kiersche Wijde, wordt er tussen het natuurgebied en de landbouwpolder een bufferzone aangelegd. In deze zone verhogen we de waterstand om het water zo lang mogelijk vast te houden voor droge periodes. De kades die recent zijn aangelegd begrenzen deze zone. Begin 2022 gaan we een windmolentje plaatsen langs de Kooiweg. Dit molentje zorgt voor voldoende water in de bufferzone door middel van het oppompen van water vanuit de boezem van Vollenhove. Zo ontstaat in een belangrijk deel van de bufferzone een zogeheten plas-dras inrichting passend bij de gestelde natuurdoelen voor de Kiersche Wijde.

Mochten er naar aanleiding van de werkzaamheden in de Polder Nijeveen-Kolderveen of rondom Kiersche Wijde nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Max Masteling van Oosterhuis via 06-53216963 of via m.masteling@oosterhuis-bv.nlDe aannemer houdt wekelijks een inloopspreekuur. U kunt elke maandag van 11.00 tot 12.00 uur, uw vragen stellen op het kantoor aan de Kolderveense Bovenboer 31 in Nijeveen.

Gemaal Leenders

Het nieuwe gemaal Leenders (het tweede deelproject) is met zorg ontworpen. Aan de Zomerdijk in Wanneperveen, langs de doorgaande weg (N375), gaan we een monument voor de toekomst creëren. Bij de bouw van dit gemaal is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Zo kiezen we voor een robuust gebouw met een lange levensduur en wordt gebruik gemaakt van prefab geveldelen waardoor de bouwtijd en daarmee de CO2 uitstoot op locatie beperkt worden. Verder wordt de bestaande persleiding hergebruikt voor de vissen. Zo kunnen de vissen via een afzonderlijke leiding langs het gemaal zwemmen. Dit voorkomt dat het gemaal een barrière voor vissen vormt. Ook gaan we nestkasten ophangen voor vogels in de gedeeltelijk open gevel. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materieel met een lage CO2 uitstoot.

Het tweede deelproject wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Dubbink. Heeft u vragen over de werkzaamheden bij gemaal Leenders? Neem dan contact op met Martin Dubbink.

Wanneer?

Eind mei 2021 is de eerste schop in de grond gegaan. De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd. De bouwwerkzaamheden van het nieuwe gemaal start in oktober. We verwachten eind 2022 klaar te zijn met alle werkzaamheden.

Volg dit project op uw telefoon of tablet: download de gratis app Waterwerk (Android | iOS ). In de app kunt u ook vragen stellen en uw mening geven.

Met wie? 

Aan dit project werken we samen met:

Subsidiemogelijkheden voor agrariërs

Samen met de agrarische sector werken we aan een duurzame inrichting van het landelijke gebied. Ook in Nijeveen-Kolderveen! Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer bestaat de mogelijkheid om een ondersteunende bijdrage te ontvangen. Agrariërs in het gebied kunnen 40% tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren. Kijk voor meer informatie op:

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes via 088–2331200 of via dinanthommes@wdodelta.nl

Nijeveen Kolderveen

Heeft u gevonden wat u zocht?