Polders Nijeveen - Kolderveen klaar voor de toekomst

Dit is een oud bericht.

In het landbouwgebied Nijeveen Kolderveen, ten noorden van Meppel, is in 2022 hard gewerkt aan het verbeteren van de zogeheten waterhuishouding. Met de aanpak van het gebied hebben we een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem gemaakt. Dat houdt in dat de hoofdwatergangen en waterpeilen zijn aanpast en dat er een nieuw gemaal is gebouwd met een grotere capaciteit. Zo kunnen we beter anticiperen op extremen in het weer, zoals flinke plensbuien of juist langdurige droge periodes.

Waar?

De polders Nijeveen en Kolderveen liggen ten noordwesten van Meppel. Bekijk de digitale kaart van het projectgebied.

Wat hebben we gedaan?

In het zuidelijk deel van de polder ontstond bij hevige neerslag wateroverlast. Om dit tegen te gaan, bouwden we een nieuw gemaal met een grotere capaciteit dan de vorige. Hierdoor kan het meer en sneller regenwater afvoeren. Daarnaast dragen de aanpassingen aan het waterpeil en het verbreden van (hoofd)watergangen ook een steentje bij. Met name de landbouw profiteert van het verbeterde watersysteem. Daarvoor is dit project voornamelijk bedoeld. Maar door de verbeteringen is nu ook nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in de gemeente Meppel minder kwetsbaar voor wateroverlast.

Windmolen Kiersche Wijde

Om er voor te zorgen dat de aanpassingen van het watersysteem in de polders geen invloed hebben op het natuurgebied Kiersche Wijde, is tussen het natuurgebied en de landbouwpolder een zogeheten ecologische bufferzone aangelegd. In deze zone verhogen we de waterstand om het water zo lang mogelijk vast te houden voor droge periodes. De kades die zijn aangelegd, begrenzen deze zone. Om voor voldoende water in de bufferzone te zorgen, plaatsten we een karakteristiek windmolentje. Deze molen pompt water op, zodat in een belangrijk deel van de bufferzone een zogeheten plas-dras inrichting ontstaat, passend bij de gestelde natuurdoelen voor het Natura2000-gebied Kiersche Wijde.

Gemaal Leenders

Het nieuwe gemaal Leenders is met zorg ontworpen door een lokale architect uit Meppel. Het is een karakteristiek pand, passend bij de historie van het gebied. Bij de bouw van dit gemaal was duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Zo kozen we voor een robuust gebouw met een lange levensduur en gebruikten we cementloos beton en prefab geveldelen. Hiermee werd de bouwtijd korter en daarmee weer de CO2-uitstoot minder. Verder is  de bestaande persleiding hergebruikt voor vissen. Zo kunnen de vissen langs het gemaal zwemmen. Het vormt dan geen obstakel meer. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand. In het nieuwe gemaal zijn drie grote pompen geplaatst met in totaal een capaciteit van 165.000 liter per minuut. Het teveel aan water uit de polder Nijeveen Kolderveen wordt afgevoerd op het Meppelerdiep. In de gedeeltelijk open gevel hangen nestkasten voor vogels. De verwachting is dat met name zwaluwen hier gebruik van gaan maken. Met het nieuwe gemaal kunnen we beter reageren op de watervraag vanuit landbouw en natuur.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes.

Met wie?

Aan dit project werkten we samen met het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. En met de Provincie Drenthe

Europese Unie
Nijeveen Kolderveen