We doen er alles aan om het water goed te beheren in ons gebied. De natuur blijft echter moeilijk voorspelbaar, en een zeker risico voor wateroverlast blijft. Het wordt warmer en natter in Nederland, én het regent vaker en harder. Kijk maar naar de wateroverlast van de laatste jaren. Om zoveel mogelijk wateroverlast in uw leefomgeving te voorkomen, gaan wij aan de slag met de polder Nijeveen-Kolderveen. Dat houdt in dat de hoofdwatergangen en peilen worden aanpast en dat er een nieuw gemaal gebouwd wordt.

Waar?

De polders Nijeveen en Kolderveen liggen ten noordwesten van Meppel. In het zuidelijk deel van de polder ontstaat bij
hevige neerslag wateroverlast, doordat de afvoer van water richting gemaal Broammeule niet toereikend is. Om dit tegen te gaan willen we een nieuw gemaal bouwen, aan de Zomerdijk in Wanneperveen, langs de doorgaande weg (N375). Deze heeft een grotere capaciteit en kan hierdoor sneller regenwater afvoeren. Daarnaast dragen de aanpassingen aan het waterpeil en het verbreden van (hoofd)watergangen ook een steentje bij. De landbouw gaat met name profiteren van de verbeterde waterhuishouding. Maar door de ingrepen wordt tevens nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen van de gemeente Meppel minder kwetsbaar voor wateroverlast. Het afvoeren van overtollig water gaat straks via het nieuwe gemaal.

Digitale kaart waarop het projectgebied is aangegeven.

Wat doen we?

Met de aanpak van het gebied gaan we een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem maken.

Bekijk hier het hele projectplan

   

  Een duurzaam gemaal

  Het nieuwe gemaal Leenders is met zorg ontworpen. Aan de Zomerdijk in Wanneperveen, langs de doorgaande weg (N375), gaan we een monument voor de toekomst creëren. Het gebouw is ontworpen door een lokale architect van B+O uit Meppel, die een karakteristiek pand ontworpen heeft, passend bij de historie van het gebied en de locatie. Bij de bouw van dit gemaal is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Zo kiezen we voor een robuust gebouw met een zeer lange levensduur en wordt gebruik gemaakt van prefab geveldelen waardoor de bouwtijd en daarmee de CO2 uitstoot op locatie beperkt worden. Verder wordt de bestaande persleiding hergebruikt voor de vissen. Zo kunnen de vissen via een afzonderlijke leiding langs het gemaal zwemmen. Dit voorkomt dat het gemaal een barrière voor vissen vormt. Ook gaan we nestkasten ophangen voor vogels in de gedeeltelijk open gevel. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materieel met een lage CO2 uitstoot. 

  Wanneer?

  Misschien ziet u binnenkort al enige actie in het gebied want de komende periode worden verschillende voorbereidende onderzoeken gedaan. Denk aan het graven van proefsleuven
  om te zien waar de kabels en leidingen precies liggen. Ook worden verschillende grondboringen uitgevoerd.

  Ondertussen zijn vrijwel alle benodigde stroken grond langs de watergangen door ons aangekocht. Als voorbereiding op de realisatie nemen wij contact op met de grondbezitters waar we werkzaamheden gaan uitvoeren. 

  Medio 2021 zoeken we een aannemer om de werkzaamheden uit te voeren en aansluitend gaat de schop in de grond. We verwachten dat het werk uiterlijk eind 2022 klaar is.

  Met wie? 

  Aan dit project werken we samen met:

  Subsidiemogelijkheden voor agrariërs

  Samen met de agrarische sector werken we aan een duurzame inrichting van het landelijke gebied. Ook in Nijeveen-Kolderveen! Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer bestaat de mogelijkheid om een ondersteunende bijdrage te ontvangen. Agrariërs in het gebied kunnen 40% tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren. Subsidies kunnen ingezet worden voor:

  • bijdrage aan maatregelen;
  • advisering aan agrarische ondernemers;
  • bewustwording, kennisoverdracht en demonstraties;
  • organisatie en uitvoering.

  De maximum bijdrage uit deze regeling is € 10.000, - per bedrijf. U kunt zelf in overleg of op basis van een bedrijfsadvies kiezen uit meerdere maatregelen uit de maatregelenlijst. De maximale bijdrage voor een advies is € 1.500, - per bedrijf. Aanvragen kan tot uiterlijk 31 december 2021.

  Voor vragen over Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en subsidiemogelijkheden kunt u terecht bij gebiedsmakelaar Janke Kloosterman via DAW@ltonoord.nl en/of 088 – 888 6631. Voor algemene vragen over waterkwaliteit en agrarische emissies kunt u contact opnemen met Berry Bergman, beleidsadviseur bij Waterschap Drents Overijsselse Delta via berrybergman@wdodelta.nl en/of 088 – 233 1200.   

  Vragen of opmerkingen?

  Neem contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes: 088–2331200 of dinanthommes@wdodelta.nl

  Nijeveen Kolderveen

  Heeft u gevonden wat u zocht?