We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Voor u kan er dan ook iets veranderen: grenst uw terrein aan een sloot, kanaal of andere watergang? Dan kan uw onderhoudsplicht veranderen. Wij kunnen het onderhoud overnemen, of juist aan u overdragen.

Actueel

De persoonlijke gesprekken met belanghebbenden zijn bijna afgerond. Half februari leggen wij de gewijzigde indeling van de watergangen in de gebieden rond De Wieden en Nijeveen voor aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap. Deze wijziging van de indeling van watergangen wordt dan in ontwerp vastgesteld op de ‘Legger oppervlaktewaterlichamen’. Hierna wordt de ontwerplegger gepubliceerd. In de periode van zes weken die volgt, is er mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Indieners van een zienswijze worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Planning en voortgang

In een totale periode van 14 maanden worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Afgerond: 2020 Juni

  Brief verstuurd naar alle omwonenden

 2. Momenteel bezig: 2020 Juli tot nu

  Contact per e-mail en telefoon en telefonisch spreekuur

 3. Nog te doen: 2021 Februari

  Concept leggerwijzigingen

 4. Nog te doen: 2021 Mei

  Definitieve leggerwijzigingen

 5. Nog te doen: 2021 Juni

  Realisatie inrichtingsmaatregelen

 6. Nog te doen: 2022 Januari

  Overdracht onderhoudsplicht

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker: waterschapszorg@wdodelta.nl | 088 – 233 1200

Heeft u gevonden wat u zocht?