Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 18 juni zetten Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en aannemer Dubbink, tussen 10.00 en 14.00 uur, de hekken van bouwplaats gemaal Leenders aan de Zomerdijk 4a in Wanneperveen (gemeente Meppel) open. Geïnteresseerden krijgen de unieke kans om te zien hoe dit duurzame en diervriendelijk gemaal gebouwd wordt. Medewerkers van de aannemer en het waterschap geven rondleidingen aan jong en oud en vertellen alle ins en outs over het nieuwe gemaal, de bouw- en de installatietechniek.

Gemaal Leenders

Het oude gemaal Leenders had onvoldoende capaciteit om in de toekomst te anticiperen op extremen in het weer, zoals flinke plensbuien of juist langdurige droge periodes. Het wordt daarom vervangen door een nieuw gemaal met drie grote pompen. Deze kunnen in totaal 165.000 liter water per minuut weg pompen. 

Een duurzaam gemaal

Het nieuwe gemaal Leenders is met zorg ontworpen door architect B+O uit Meppel. Het wordt een karakteristiek pand, passend bij de historie van het gebied. Bij de bouw van dit gemaal is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Zo koos het waterschap voor een robuust gebouw met een lange levensduur en wordt er gebruik gemaakt van cementloos beton en prefab geveldelen. Hiermee wordt de bouwtijd korter en daarmee de CO2-uitstoot minder. Verder wordt de bestaande persleiding hergebruikt voor vissen. Zo kunnen de vissen langs het gemaal zwemmen. Het gemaal vormt dan geen obstakel meer. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand.

Aan de vogels is ook gedacht. In de gedeeltelijk open gevel worden nestkasten opgehangen. De verwachting is dat met name zwaluwen hier gebruik van gaan maken. Met het nieuwe gemaal kan het waterschap werken met ‘flexibel peilbeheer’. Daarmee kan beter worden gereageerd op de watervraag vanuit landbouw en natuur.

Deel van groter geheel

Gemaal Leenders is onderdeel van het project 'Herinrichting polder Nijeveen-Kolderveen'. Met de aanpak van het gebied maakt het waterschap een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem in het landbouwgebied rondom de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel.