In het nieuwe gemaal Leenders aan de Zomerdijk (N375) in Wanneperveen zijn drie grote pompen met succes geplaatst. De pompen zijn visvriendelijk en hebben gezamenlijk een capaciteit van 165.000 liter per minuut. Daarmee zorgt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) in de nabije toekomst voor het juiste waterpeil in het gebied ten noordwesten van Meppel. Naar verwachting gaat gemaal Leenders eind juni in gebruik. 

Dankzij de pompen kan gemaal Leenders beter anticiperen op extremen in het weer, zoals flinke plensbuien of juist langdurige droge periodes. Het teveel aan water uit de polder Nijeveen Kolderveen wordt afgevoerd op het Meppelerdiep. De pompen zijn ontwikkeld om vismigratie door een gemaal mogelijk te maken. Hierdoor kunnen vissen vanuit de polder het gemaal ongehinderd passeren. De bestaande persleiding wordt gebruikt voor vissen vanuit het Meppelerdiep, zodat ook zij om het gemaal heen kunnen zwemmen. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand.

Duurzaam gemaal 

Het nieuwe gemaal Leenders is met zorg ontworpen. Het waterschap wil een monument voor de toekomst creëren. Het gebouw is ontworpen door een lokale architect uit Meppel. Het wordt een karakteristiek pand, passend bij de historie van het gebied. Bij de bouw van dit gemaal is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Zo kiest het waterschap voor een robuust gebouw met een lange levensduur en wordt gebruik gemaakt van prefab geveldelen. Hiermee is de bouwtijd korter en daarmee de CO2-uitstoot minder. Aan de vogels is ook gedacht. In de gedeeltelijk open gevel komen nestkasten. De verwachting is dat met name zwaluwen hier gebruik van gaan maken.

Herinrichting Nijeveen Kolderveen

Gemaal Leenders is onderdeel van het project 'Herinrichting polder Nijeveen-Kolderveen'. Met de aanpak van het gebied maakt het waterschap een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem in het landbouwgebied rondom de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel. Dit project krijg steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.