Wilt u meedoen aan één van onze aanbestedingen? Dan vindt u op deze pagina alle informatie die u daarvoor nodig heeft.

Actuele Europese aanbestedingen

Al onze aanbestedingen maken we bekend op TenderNed. Hieronder ziet u per lopende aanbesteding een link naar Tenderned. Vervolgens kunt u doorklikken naar het digitale platform Negometrix. Daar kunt u zich gratis aanmelden.

 • Uitzenddienstverlening 2021 - 2023
  Met deze Europese aanbesteding bieden wij in samenwerking met de waterschappen Vechtstromen, Zuiderzeeland, Rijn en IJssel en Aqualysis 3 percelen aan waarop ingetekend kan worden. 
 • Levering van elektriciteit 2022-2023
  Samen met 6 andere waterschappen besteed WDODelta de levering van elektriciteit aan voor de jaren 2022 en 2023, met de optiejaren 2024 en 2025. Ook de teruglevering van elektriciteit vanuit onze eigen opwekinstallaties maakt onderdeel uit van deze aanbesteding.
 • Maaibestek waterkeringen mei 2021 – mei 2023
  Met deze openbare Europese aanbesteding selecteren wij (als mogelijk) één partij voor het (maai)onderhoud van de waterkeringen .
 • Onderhoud watergangen stedelijk gebied 2021 -2022
  Met deze openbare Europese aanbesteding selecteren wij één partij per perceel (4 percelen) die op basis van een overeenkomst het onderhoud aan de watergangen van het stedelijk gebied uitvoert conform het bestek (op basis van uren).

Wilt u alvast weten wat er op de planning staat? Hier vind u de inkoopkalender 2020/2021.

Gedragscodes

We hebben gezamenlijk met andere waterschappen een algemene gedragscode opgesteld. Die zorgt voor een goede en professionele verhouding tussen ons en onze opdrachtnemers. De gedragscode lees je hier: De waterschappen als publieke opdrachtgever.

Daarnaast hebben we een gedragscode bij belangenverstrengeling. Want we vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft bij een aanbesteding. Lees deze hier: Ge­drags­co­de om­gang met be­lan­gen­ver­stren­ge­ling bij aan­be­ste­din­gen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wij vinden een milieuvriendelijke en maatschappelijk bewuste manier van werken belangrijk. Dat belang geven we vorm met 4 thema’s. Deze thema’s wegen mee als we een keuze maken bij onze aanbestedingen. Hoe beter u uw bijdrage aan deze thema’s verwoord, hoe meer kans u maakt om de opdracht gegund te krijgen:

Klimaat en energie

De klimaatverandering confronteert ons met de opwarming van de aarde en de bijkomende vormen van wateroverlast. Daarom draagt het waterschap bij aan het besparen van energie en het verminderen van broeikasgassen. In de toekomst dalen hierdoor ook de kosten van het waterbeheer.

Duurzaam inkopen

WDODelta houdt voortdurend zijn eigen productieprocessen en die van zijn toeleveranciers tegen het licht. Waar verbeteringen mogelijk zijn, voeren wij die zo snel mogelijk door. Een verbetering die we al hebben doorgevoerd, is duurzaam inkopen. Dit betekent dat we bij inkoop en aanbestedingen niet alleen op de prijs-kwaliteit verhouding van potentiële leveranciers letten, maar ook op de manier waarop hun producten en diensten tot stand komen.

Bedrijfsvoering

WDODelta let goed op zijn eigen bedrijfsvoering. Wat kan efficiënter, hoe besparen we energie en hoe kunnen we het milieu minder belasten? Oplossingen hiervoor kunnen uiteenlopen van water- en energiebesparende maatregelen tot het verminderen van papierstromen en chemicaliën. We doen dit om onze ecologische voetafdruk als organisatie te minimaliseren.

Een zorgvuldig personeelsbeleid maakt deel uit van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Personeel is niet zomaar een productiefactor, maar 'human capital', waarin moet worden geïnvesteerd. Wij streven naar een goede personeelszorg, onder andere door het ziekteverzuim terug te dringen en een leeftijdsbewust personeelsbeleid te hanteren.

Internationale betrekkingen

In navolging van het WASH akkoord (Water Sanitatie Hygiëne akkoord van Schotland) dragen wij bij aan langjarige doelstellingen op het gebied van water, sanitatie en hygiëne. In het verband van de Dutch Water Authorities (DWA) van de Unie van Waterschappen wisselen we kennis en ervaring uit met andere landen, zoals Zuid Afrika, Burkina Faso, Roemenië, Bolivia, Benin en Mongolië. Lees hier meer over op de pagina interationale samenwerking.

Samenwerking

Dit alles kan WDODelta niet alleen. Daarom werken we nauw samen met adviesorganen, bedrijfsverenigingen en maatschappelijke organisaties. Wilt u weten wie onze partners zijn? Kijk dan op de pagina externe partners.

Vragen of opmerkingen?

Wilt u reageren op ons aanbestedingsbeleid? Heeft u een vraag, idee of kritiek? Neem contact op. Heeft u een klacht over een aanbesteding? Klop dan aan bij ons Meldpunt Aanbesteden.

Heeft u gevonden wat u zocht?